All Pink

Att sitta med färg i antingen ruter eller hjärter. Alla kort är alltså röda.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ