All-In

När en spelare satsar alla sina marker som han/hon har på bordet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ