All-In Over the Top

Att göra en höjning med alla ens marker efter en redan gjord höjning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ