Age

Ett gammalt uttryck för den spelare som sitter direkt till vänster om den som ger och som använder sig av ett automatiskt satsnings struktur. Detta år även under uttrycken "edge, elder hand eller eldest hand". Ibland, speciellt i spel med byten, så är denna spelare den sista att agera före bytet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ