Advantage

Fördel. Att ha en fördel över en spelare, antingen med chips eller att man vet några "Tells" som den andra spelare har.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ