Action Button

En satsning som måste göras. I sjukorts stöt Hi-Lo så får den spelare som kammar hem en pott över en viss förbestämd nivå, både och och hög delen av potten en "Action button" som möjliggör att han kan genomföra en så kallad "Blind raise". Vid nästa pott så kan spelare som sitter innan denna "Action button" bara syna den så kallad "Bring in" men i och med att dom gör det så är dom också tvungna att syna den eventuella höjning som den spelare med "Action button" gör. Skulle nu den spelare med "Action button" göra en sån blind höjning "Blind raise" så måste dom spelare som redan synat tvungna att satsa detta belopp också. Kvarvarande spelare har nu möjligheten att antingen syna eller att höja ytterligare. Hur vida den spelare som sitter med "Action button" agerar i turordning efter hur spelarna sitter eller om han agerar sist bestäms av kasinot eller pokersiten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ