Act

Genom att på ett medvetet sätt ge falsk information om sin hand. Att försöka lura sin motståndare helt enkelt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ