Aces Over

1) Tvåpar där det högsta paret är ett par i Ess.2) En kåk som består av Triss i Ess och ett par oavsett valör.

Användning: Kan användas i fraser som 2par, ess och kungar (Aces over kings)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ