Aces and Spaces

En hand som består av ett par i Ess och tre andra väldigt låga och dåliga kort.

Användning: Som i meningen "I Omaha, en hand med ett par i Ess, utan en bra låghand, höghand eller bra färgdrag, är ytterligare en hand med "Ace and spaces"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ