Ace

- Det högsta eller lägsta kortet i en kortlek beroendes på vilket typ av spel som spelas eller vilken typ av hand man sitter med. Används Esset som högkort så rankas det det högre än Kung. Används det som ett lågkort, som i stege A-2-3-4-5, så värderas kortet till lägre än 2:an

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ