Ace to Five

- Ett uttryck anpassat till låghands spel där bästa möjliga hand är från Ess till 5 (A-2-3-4-5), där färg och stege inte har någon betydelse. Denna hand kallas oftast för "The wheel" eller hjulet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ