Ace-to-Five Lowball

I ett spel där målet är att få den lägsta handen där färg och stege inte räknas, och där Ess kan användas som lågkort, så är handen A-2-3-4-5 den allra bästa kombination du kan få. Kallas också för "The wheel" eller hjulet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ