Ace-High

En hand som inte består av något par, färg eller dylikt och har Ess som högsta kort. Denna hand vinner då potten såvida ingen annan spelare sitter med par eller bättre. Skulle spelaren sitta med Kung som högsta kort skulle de kallas för "King-high" och så vidare.

Användning: Jag har Ess högt, kan du slå det? "Ja, jag har ett par i 2:or"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ