PokerNews strategi - Smallball poker

PokerNews strategi - Smallball poker 0001

Smallball poker är kanske en term som du kanske stött på vid ett eller annat tillfälle. Men vet du exakt vad som menas med smallball poker och vilka spelets fördelar är?

En spelare som precis börjat spela poker har tendensen att allt för ofta spela sina marginella händer väldigt aggressivt. I och med detta ökar storleken på potten och resulterar gång på gång med att alla marker åker in i potten, i många fall med endast ett par. Du kan jämföra detta med spelet baseball; din strategi är här att varje gång du ska slå försöker du slå ett frivarv så att du lugnt och stilla kan gå runt och du har inget att oroa dig för.

Smallball är raka motsatsen, du försöker bara träffa bollen, så lätt som möjligt och placerar den så att du får precis lagom tid på dig att hinna till första basen. Som du kan förstå kräver smallball poker betydligt större kunskaper om spelet än vad "longball" poker gör.

När du spelar smallball poker höjer du i väldigt många händer men dina höjningar är låga, någonstans i storleksordningen 2,5 gånger stora mörken. Normalt kan man säga att tre smallball höjningar motsvarar två i longball. Du använder dig här av din position allt mer och du höjer med en mängd olika händer, för att spela positionen.

Händer som:

{5-Clubs}{6-Clubs}

{9-Hearts}{j-Hearts}

{a-Diamonds}{5-Spades}

{k-Spades}{10-Hearts}

När du höjer upp från position hoppas du i regel på att dina motståndare ska lägga sig och du vinner mörkarna. Även om detta nu inte skulle hända har du i regel inte allt för mycket att oroa dig för, du har fortfarande två olika sätt du kan vinna handen på, genom att träffa floppen eller utnyttja din position.

Föreställ dig att du är stora mörken och till höger om dig har du en uppenbarligen smallball spelare, som gång på gång höjer i sen position. Du vet att spelaren inte alltid kan sitta med en premium hand som {a-Diamonds}{k-Diamonds} eller liknande, men din {q-Hearts}{j-Clubs} hand är inte direkt någon monsterhand heller. Du väljer ändå att syna och på floppen kommer {a-Spades}{4-Spades}{7-Hearts}. Du missade floppen helt och väljer här att checka. Smallball spelaren väljer här att göra en lagom stor uppföljningsbet som resulterar i att du lägger dig. Det kan vara så att den spelaren inte heller har något, men varför riskera något.

Detta är hur en smallball spelare vinner sina pengar. Oftast är inte en smallball spelare intresserad av att låta spelet gå till rivern eller se en showdown. För den spelaren ska handen vara över antingen pre- eller postflop, inte efter varken turn eller river. Dessa små potter gör att hans kassa stiger samtidigt som han tar minsta möjliga risk. Att lägga ner en hand efter floppen är helt enkelt ett vapen i hans arsenal. Slår du tillbaka väljer spelaren i regel att lägga ner sin hand och invänta ett bättre tillfälle eller motståndare.

I kontantspel kan du spela smallball i all evighet om du så önskar men när det gäller turneringar är detta inte längre möjligt. Förr eller senare, i en turnering, måste du ändra strategi och övergå till en annan. Tidigt i turneringen går det an att spela så här men ju längre in i turneringen du kommer och desto högre mörkarna blir i förhållande till medelstacken är smallball inte längre möjligt. Oavsett om du vill eller inte spelar du nu longball med större satsningar och allt fler all-ins.

Denna smallball strategi kanske inte är lämpad för alla spelare där ute. Då man som smallball spelare måste spela en större variation av händer preflop kräver detta att man som spelare är en väldigt erfaren postflop spelare som kan hålla sig borta från trubbel. Besluten här är ofta betydligt svårare än att träffa toppar med {a-Spades}{k-Hearts} på handen. Ofta måste spelaren ta sig en funderare om hans hand, exempelvis {7-Hearts}{9-Hearts}, står sig med en flopp som visar {q-Spades}{9-Diamonds}{2-Hearts}. Detta är ytterligare en anledning till varför smallball poker i regel spelas utifrån position.

Självfallet kommer även en smallball spelare att vara all-in då och då men du kan vara så säker på att händer detta, då är handen redan avgjord. Smallball spelaren kommer i regel visa nöthanden vid showdown.

Fler nyheter

Other Stories