PokerNews strategi - Värdesatsningar

PokerNews strategi - Värdesatsningar 0001

Ett valuebet eller värdesatsning är en satsning (vilket oftast görs på rivern) som vanligtvis är fördelaktigt om motståndarna synar. En värdesatsning görs när du anar att du sitter med den bästa handen och vill bara försöka få lite extra pengar av din motståndare. Detta ska inte förknippas med en bluff, då en bluff endast fungerar om motståndaren lägger sig. Med en värdesatsning vill du att motståndaren ska syna.

Denna artikel kommer handla om valuebetting och hur jag använder det. Spelare kan stöta på liknande situationer som de jag beskriver och där välj att gå en helt annan väg genom att satsa mer, mindre eller inte alls. Konceptet av valuebetting är inte ett trick du kan använda utan handlar huvudsakligen om att få en bra känsla för hur pass stark dina händer är jämfört med motståndarnas och vad de eventuellt skulle kunna betala dig för en syn. Ibland kan du även stöta på situationer där dina motståndare synar din värdesatsning och har din hand slagen, det tillhör spelet. Du borde hur som helst, i långa loppet, öka din vinstkvot med väl genomförda värdesatsningar. Jag kommer i denna artikel anta att du genomför din värdesatsning på rivern och att din effektiva stackstorlek är tillräcklig. För varje scenario kommer jag även att ge dig ett exempel från min databas av händer.

Värdesatsning med starka händer

En värdesatsning genomförs självfallet när du sitter med en stark hand (nöten eller den näst bästa handen). Frågan är nu bara, hur mycket kan du satsa på rivern där du får din motståndare att syna, vilket du vill att de ska göra då du vill maximera din vinst sittandes med en sådan stark hand. Det är viktigt att du här lär dig bedöma styrkan av din motståndares hand och ta reda på vilken väg är den bästa vägen att gå för att få ut maximalt vinst på handen. Det bästa skulle kunna vara att göra en liten satsning, en stor satsning eller en check-höjning på rivern, detta kommer även bero på dina motståndare och chansen att han synar ytterligare en satsning. Om din motståndare är en väldigt tight spelare kommer det vara svårt att få honom till att syna en stor satsning på rivern, men man vet aldrig.

Liten satsning

En liten satsning kan ha det största, förväntade värdet om du redan fyllt din hand på floppen eller turn. Om du till exempel fyllt en stege eller färg på turn är risken ganska liten att din motståndare sitter med samma hand. Mer troligt är det att motståndaren har ett eller två par eller kanske en triss. Att här genomföra en hög satsning skulle resultera i att motståndaren lägger sig. Checkar spelaren fram till dig och du istället satsar en mindre summa, är chansen betydligt större att du får en syn. Samma sak gäller även efter rivern. Sitter du med en fylld hand är chansen väldigt låg att även din motståndare fyllt sin hand och därför är en lägre satsning den mest optimala vägen att gå.

Exempel:

Seat 1: BB ($142.24 in chips)

Seat 3: UTG ($74.64 in chips)

Seat 5: HJ ($88.70 in chips)

Seat 6: Hero ($200.00 in chips)

Seat 8: BTN ($428.30 in chips) DEALER

Seat 10: SB ($212.15 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {10-Diamonds}{9-Diamonds}

Dealt to BB {2-Diamonds}{2-Spades}

UTG: Fold

HJ: Fold

Hero: Raise $7.00

BTN: Fold

SB: Fold

BB: Call $5.00

*** FLOP *** {2-Clubs}{8-Clubs}{7-Diamonds}

BB: Bet $8.00

Hero: Call $8.00

*** TURN *** {j-Spades}

BB: Check

Hero: Bet $20.00

BB: Call $20.00

*** RIVER *** {k-Spades}

BB: Check

Hero: Bet $36.00

BB: Call $36.00

Stor satsning

En stor satsning kan ha det högsta förväntade värdet om du sätter din motståndare på en stark hand och förväntar dig att spelaren betalar dig. Du kan till exempel ha kåk medan din motståndare han triss, i detta fall kommer det att satsas på floppen, turn och rivern och i många fall kommer det en all-in, efter antingen turn eller rivern.

En stor satsning kan även ge avkastning om du får fyller något rivern. Om du till exempel får en runner runner stege eller färg, där du försökt bluffa på floppen, göra en semi-bluff på turn då dina outs ökat i och med både ett stege och färg drag. På grund av denna höga satsning kan motståndarna ibland tolka det som en bluff och därför syna ner dig.

Exempel:

Seat 1: BB ($261.44 in chips)

Seat 5: UTG ($398.90 in chips)

Seat 6: CO ($523.50 in chips)

Seat 8: Hero ($201.75 in chips) DEALER

Seat 10: SB ($81.08 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {5-Clubs}{6-Clubs}

Dealt to BB {a-Diamonds}{j-Spades}

UTG: Fold

CO: Fold

Hero: Raise $8.00

SB: Fold

BB: Call $6.00

*** FLOP *** {2-Hearts}{a-Hearts}{7-Clubs}

BB: Check

Hero: Bet $13.00

BB: Call $13.00

*** TURN *** {3-Clubs}

BB: Check

Hero: Bet $33.00

BB: Call $33.00

*** RIVER *** {j-Clubs}

BB: Check

Hero: Bet $110.00

BB: Call $110.00

Check-Raise på rivern

Check-höjningen på rivern fungerar då och då. När du själv satsar förväntar du dig en syn, vilket du även gör efter en check-höjning. En väldigt vanlig väg att ta är att satsa på ett drag efter turn, till exempel ett färgdrag, som du fyller på rivern. Check-höjningen är oftast bättre i dessa situationer då potten redan är väldigt stor efter alla satsningarna och motståndaren kommer ha svårigheter att kasta sin hand då du har höjt. Tar du kommandot på rivern genom att agera först och satsa, blir det förväntade värdet detsamma som när motståndaren bestämmer sig för att satsa men att sen kasta sin hand mot din höjning. Denna situation kommer inte uppstå allt för ofta men kan vara väldigt lönsam. Fungerar allra bäst mot motståndare som spelar aggressivt spel, speciellt efter rivern.

Exempel:

Seat 1: BB ($125,33 in chips)

Seat 5: Hero ($321.12 in chips)

Seat 6: CO ($715.50 in chips)

Seat 8: BTN ($348.25 in chips) DEALER

Seat 10: SB ($72.18 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {a-Clubs}{q-Clubs}

Dealt to BTN {k-Diamonds}{j-Spades}

Hero: Raise $8.00

CO: Fold

BTN: Call $8.00

SB: Fold

BB: Fold

*** FLOP *** {5-Clubs}{8-Clubs}{j-Diamonds}

Hero: Bet $15.00

BTN: Call $15.00

*** TURN *** {2-Diamonds}

Hero: Bet $35.00

BTN: Call $35.00

*** RIVER *** {j-Clubs}

Hero: Check

BTN: Bet $99.00

Hero: Allin $164.12

BTN: Call $164.12

Värdesatsning med en marginell hand

Tråkigt nog fyller du inte alltid nötterna eller semi-nötterna på rivern, men de marginella händer du får är mer intressanta än vad du kanske tror. Som till exempel när du har ett topp par eller ett botten par men ändå tror att du kan vinna. Dessa små potter är där mycket av värdet förloras genom att inte satsa på dem. Du vinner dem inte alltid, men det är absolut en situation där många spelare misslyckas med att optimera sin vinst.

Valuebetting med en marginal hand gör din förmåga att kunna läsa dina motståndare desto viktigare. När de synar så är det troligt att du är slagen eller kan det betyda att deras syn huvudsakligen består av händer som du slår? Då det finns tillräckligt med händer du slår och dina motståndare synar dig så finns det tillräckligt mycket värde i en satsning. Är dina motståndare väldigt strama och jagar sina drag så kommer dessa satsningar oftast ha mindre värde. De kommer kasta sina missade draf och satsa eller höja dragen de träffar. Men å andra sidan så kan du fortfarande satsa om det verkar som om någon missade sitt drag. Kastar din motståndare då sin hand (som väntat) fortsätter din hand vara gömd och det är upp till din motståndare att fundera ut om du bluffade eller satsade för värde.

Svaga händer och låga satsningar

Värdesatsning med marginella händer är en grundläggande del av spelet, gör du det inte så kommer du gå miste om mycket pengar, och gör du det så kommer det bli en huvudsaklig källa till dina vinster. Som tidigare nämnt är det viktigt att du har en bra förståelse och insikt om dina motståndare, vilket du kan bedöma av handens riktning samt din motståndares spelstil. Detta kan leda till situationer där ditt låga par står upp emot någon som synar ner dig med ess hög hand.

Seat 1: UTG ($197.00 in chips) -> 19/16/2

Seat 3: CO ($94.93 in chips)

Seat 5: BTN ($160.05 in chips) DEALER

Seat 6: SB ($558.80 in chips)

Seat 8: Hero ($197.00 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {5-Spades}{5-Diamonds}

Dealt to UTG {a-Diamonds}{j-Hearts}

UTG: Raise $8.00

CO: Fold

BTN: Fold

SB: Fold

Hero: Call $6.00

*** FLOP *** {8-Clubs}{9-Spades}{8-Spades}

Hero: Check

UTG: Check

*** TURN *** {6-Hearts}

Hero: Check

UTG: Check

*** RIVER *** {8-Hearts}

Hero: Bet $12.00

UTG: Call $12.00

Eller om du träffar topp par men sitter med en låg kicker.

Seat 1: UTG ($56.10 in chips)

Seat 3: CO ($49.85 in chips)

Seat 5: BTN ($68.47 in chips) DEALER

Seat 6: Hero ($56.95 in chips)

Seat 10: BB ($45.50 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {k-Diamonds}{6-Diamonds}

Dealt to UTG {q-Hearts}{j-Diamonds}

UTG: Call $0.50

CO: Fold

BTN: Fold

Hero: Call $0.25

BB: Check

*** FLOP *** {k-Spades}{10-Clubs}{5-Diamonds}

Hero: Check

BB: Check

UTG: Bet $0.50

Hero: Raise $2.00

BB: Fold

UTG: Call $1.50

*** TURN *** {q-Spades}

Hero: Check

UTG: Check

*** RIVER *** {8-Hearts}

Hero: Bet $3.00

UTG: Call $3.00

Svaga händer och stora satsningar

Svaga händer är ofta ett par men där du sitter med en låg kicker. En stor satsning ser ofta ut som en bluff vilken, som ett resultat, blir synad av en svagare hand. Detta kan ibland vara väldigt riskabelt eftersom du måste sätta din motståndare på en väldigt tunn vidd av händer. En större satsning kommer oftast inte synas av din motståndare, men du behöver återigen inte bli synad så ofta för att gå med vinst. Om din $10 satsning ger avkastning 100% av gångerna så kommer din $30 satsning ge avkastning 90% av gångerna och din $180 satsning 25% av gångerna, då ligger det högsta värdet i den höga satsningen. Du borde även tillägga en procentdel för de gånger du förlorar händerna, men du förstår poängen.

Seat 1: UTG ($166.20 in chips)

Seat 3: Hero ($234.00 in chips)

Seat 5: BTN ($218.31 in chips) DEALER

Seat 6: SB ($66.15 in chips)

Seat 10: BB ($235.80 in chips)

*** HOLE CARDS ***

Dealt to Hero {k-Diamonds}{j-Diamonds}

Dealt to BTN {8-Hearts}{9-Hearts}

UTG: Fold

Hero: Raise $8.00

BTN: Call $8.00

SB: Fold

BB: Fold

*** FLOP *** {8-Clubs}{4-Hearts}{2-Clubs}

Hero: Bet $15.00

BTN: Call $15.00

*** TURN *** {k-Hearts}

Hero: Bet $40.00

UTG: Call $40.00

*** RIVER *** {6-Diamonds}

Hero: Allin $171.00

UTG: Call $171.00

Sammanfattning

Värdesatsningar förblir väldigt viktigt element i ditt spel där de låga satsningarna med marginella händer är speciellt fördelaktiga. Du kanske inte alltid vinner handen men du går miste om väldigt mycket genom att spela säkert hela tiden.

Listan på exempel är ändlös och det är därför omöjligt att beskriva varje situation i vilken du skulle kunna göra en värdesatsning. Det hela beror på din motståndare, förloppet av handen samt styrkan av din hand. Det kan vara en tunn linje mellan värdesatsning och bluff då du ibland vill att din värdesatsning ska föreställa en bluff och du vill att motståndaren ska syna.

Skulle du ha stött på ord i denna artikel som du inte känner igen, använd då vårt omfattande pokerlexikon. Med största sannolikhet finner du de ord eller termer du önskar få förklarade.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories