PokerNews strategi - Hur du spelar Razz

PokerNews strategi - Hur du spelar Razz 0001

Razz, som även kan liknas vid 7 Card stud low, finns som event i World Series of Poker och är även ett av spelmomenten i H.O.R.S.E turneringar. I denna strategiartikel kommer jag förklara reglerna för Razz samt titta lite djupare på strategin kring spelet med start från nybörjarnivån

Regler

Betting rounds

Innan några kort delas ut så måste varje spelare i omgången lägga en ante, vilket skulle vara $0.05 baserat på spel vid $0.50/$1 bord, något som dock kan variera. Alla exempel i denna artikel kommer att baseras på $0.50/$1 spel. Efter att ante lagts så blir varje spelare tilldelad tre kort, varav de två första korten är nedåtvända och det tredje, vilket kallas dörrkort, delas ut synligt så att alla vid bordet kan se vad det är.

Spelaren med det högsta dörrkortet tvingas betala att betala en så kallad bring in, vilken är hälften av den låga mörken, i detta fall hälften av $0.5, alltså $0.25. Denna spelare har även valmöjligheten att göra en så kallad "complete" som i sin tur är en satsning motsvarande lilla mörken, $0.5. Alla andra satsningar eller höjningar, måste här på den så kallad tredjegatan, vara minst vara motsvarande summa av lilla mörken. Detta gäller även fjärdegatan.

I de följande rundorna så kommer den spelare med lägst öppna kort att inleda omgången, om mer än en spelare har samma kombination av låga kort så är det spelaren som sitter närmst till vänster om dealern att börja. På femte, sjätte och sjundegatan kommer alla satsningar och höjningar vara minst motsvarande stora mörken, alltså $1.

Om spelet fortsätter hela vägen till sjundegatan kommer spelarna ha hunnit få sju kort varav de första två och det sista är mörka som bara respektive spelare ser, och fyra som är öppna och som hela bordet kan se. Klicka på denna länk för att läsa mer om Razz regler.

Handvärde

Vid showdown är det den lägsta handen som vinner, essen räknar som de lägsta korten i Razz där den lägsta möjliga kombination av kort, the nuts, är A-2-3-4-5. Färg och stege räknas inte i Razz. Den lägsta handen under varje omgång är först att agera. En hand som x-x-A-K kommer till exempel att vinna över en hand som x-x-2-2.

Då det är dags att avgöra vem som har den bästa handen börjar man med att titta på det tredje högsta kortet, eftersom att du enbart spelar 5 av dina 7 kort och de två högsta räknas då bort, och räknar sedan ner. En hand som 9-8-7-6-5 vinner mot en hand som 10-4-3-2-A eftersom att 9 är lägre än 10. Om det högsta kortet har samma värde hos fler än en spelare så tittar du på det näst högsta kortet och så vidare. 8-7-5-3-A vinner alltså mot 8-7-5-4-A eftersom att 3 är lägre än 4. Om två eller fler spelare har exakt samma kombination av kort så delas potten.

Strategi

Starthänder

Det finns inte så många bra kombinationer av start händer, men låga kort mellan Ess och 5 är väldigt bra jämfört med händer som TT+ i NL Hold'em. A-2-3 är uppenbarligen den bästa handen att starta med. Med tre kort mellan Ess och 5 kan du satsa aggressivt på tredjegatan. Om räckvidden ökar, till mellan Ess och 7, borde du spela lite försiktigare. Par händer kastas oftast automatiskt och att spela händer med ett kort över 9 är inte bra i längden.

Det är även väldigt viktigt att lägga märke till dina motståndares öppna kort. Håller du A-2-7 med Ess som dörr kort så kan du enkelt höja. När du har en bra hand så kan du oftast få ut mest om dina höga kort är öppna, men å andra sidan så kan du låtsas att du har en bra hand med A-K-Q tex, så länge ditt Ess är öppet.

Motståndarnas synliga kort

Lägg märke till motståndarnas synliga kort. Sitter du med det lägsta kortet synligt efter tredjegatan vet du vad du ska göra. Du har den bästa öppna handen och kan då höja. Du kan även göra detta om ditt dörrkort är en tia och den tian är det högsta av dina tre kort. Så länge det är det lägsta dörr kortet vid bordet så håller du alltid den bästa handen.

Du borde även reagera om dina motståndare får höga kort. Om din motståndare får en dam och/eller en kung på fjärde eller femtegatan kan du ofta plocka upp potten redan där och då genom aggressivt spel, detta även om dina egna hålkort är dåliga men dina öppna är bra, kan du ofta plocka upp potten med lite tålamod.

Hålla även ett extra öga på motståndare sittandes med samma öppna kort som du har då detta minskar chansen att du skulle para ihop ett av dina kort under kommande gator. Ju fler kort du ser av samma valör, desto bättre. Men å andra sidan kan du alltid använda denna information för att förutse styrkan av din motståndares hand, om två av dina motståndare redan har ett ess som synligt och du själv sitter med ett, är chansen ganska låg att en annan spelare ska få det fjärde esset. Lägg inte bara märke till korten hos spelare som fortfarande är kvar i spelet, utan även de kort som kastats.

Ante

Razz är ett ante spel vilket innebär att du, innan du tilldelas några kort, måste lägga pengar i potten. Detta spel spelas med högst 8 spelare per bord. Om det då checkas fram till dig, där spelaren direkt till vänster om dig betalade bring in (och därför har det högsta dörrkortet) kan du försöka sno åt dig potten med antes och bring in. Samma sak kan göras om du har det lägsta dörr kortet vid bordet. Genom att spela aggressivt och satsa så kan du försöka att ta hem potten redan där.

Drag

Du måste veta när du ska kasta dina kort, speciellt när du börjar spela marginella händer. Att jaga ett drag är oftast ingen bra idé, speciellt vid de lägre nivåerna där spelare ofta synar och sällan lägga sig, Att jaga drag eller försöka att bluffa ett missat drag kan bli en väldigt dyr historia i slutändan.

I denna artikel kan de ha förekommit en hel del ord som ni inte riktigt förstod innebörden av. Det är långt ifrån alla som är helt insatta i de termer som används inom poker. Använd er av vårt pokerlexikon. Där finner ni närmare 800 uttryck och ord som förekommer inom pokerns alla olika varianter.

Ha så kul när ni spelar Razz...

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories