PokerNews strategi - Vikten av att föra anteckningar

PokerNews strategi - Vikten av att föra anteckningar 0001

Poker är ett spel med imperfekt information. Spelarna som lyckats samla på sig mest information om sina motståndare och sen vet hur de ska använda sig av denna information, kommer i långa loppet stå som den vinnande spelaren. Problemet är dock att vi aldrig kommer att spela ett helt perfekt spel såvida vi inte också har turen på vår sida. Men eftersom vi förbättrar vårt spel, desto mer information vi samlar på oss är detta något du borde sträva efter. Frågan är nu, hur går vi till väga för att göra detta? I denna artikel kommer jag att dela med mig av mina metoder som jag använder mig av för att samla på mig information om mina motståndare, med speciell fokus på att föra anteckningar.

Anteckningar är korta men hjälpsamma fraser om dina motståndare som hjälper dig att anpassa ditt spel gentemot den motståndare du spelar mot just då. Det är ganska självklart att dina anteckningar du för måste vara lättförståeliga och användbara. Du bör följa några riktlinjer, som bland annat

Var så tydlig som möjligt

Var så kortfattad du kan

Uppdatera dina anteckningar kontinuerligt.

Detta kanske låter väldigt logiskt, men trots detta tror jag att en stor mängd spelare har problem med just detta. Första punkten jag skulle vilja diskutera i detta ämne är hur en spelare för anteckningar baserat på motståndarens agerande efter floppen. Det är till exempel en stor skillnad på om en spelare synar en all-in med {k-Hearts}{k-Diamonds} med en bräda som visar {8-Clubs}{7-Spades}{6-Clubs} eller {2-Diamonds}{j-Spades}{7-Clubs}. Skulle du som spelare ha anteckningen "synar all-in med KK överpar efter flopp" skulle jag se det som en ganska meningslös anteckning då du skulle kunna göra informationen mer specifik. Lägga till ord som "fisk" eller "torr" och din information har genast blivit mer användbar. Som jag sa förut; perfektion är nästintill omöjligt men att sträva efter perfektion är ett måste. Se därför till att alltid utnyttja din information på bästa tänkbara sätt.

Som andra punkt vill jag tala om förkortningar och spelare som har problem med dessa. Den anteckning jag skrev här ovan är redan från start en mindre värdefull anteckning då ännu mer information krävs samtidigt som sättet som informationen levereras på måste kortas ner. Samma information skulle istället kunna skrivas som "C AI w/OP KK dry F". En del av er kanske inte gillar denna form av anteckningar, något som nästan är ett måste för att hålla ner längden på anteckningarna och vara så tydlig och kort som möjligt. "C AI w/OP KK dry F=Call All-In with OverPair K-K on dry flop". Som ni ser ger förkortningarna en kort, konsist och lättförståelig information för dig och du kan snabbt fatta beslut gentemot spelaren efter att ha läst detta. Att behöva scrolla igenom rader av text gör att du förlorar värdefull tid, tid om du skulle kunna utnyttja med att skriva nya anteckningar.

Nu till min sista punkt, uppdatera ständigt dina anteckningar. Även om du känner en spelare bättre än någon annan bör du sträva efter att alltid få ännu mer information om spelaren. Återigen faller vi tillbaka på din strävan efter perfektionism. Dina motståndare kommer samtidigt att förbättra sitt spel under tiden de spelar, något du bör ha i åtanke när du för dina anteckningar. Se därför till att hålla dem så uppdaterade som möjligt. Att inte göra detta kan i långa loppet visa sig vara till en nackdel för dig, som i slutändan kostar dig mer än du tjänar.

Nu när vi har pratat om grunderna i att föra anteckningar, kan vi fördjupa oss mer i anteckningsförfarandet i sig. Vad för typ av information är det vi söker?

Även om vi strävar efter perfektion bör vi inte skriva ner varje hand som spelas. De vi däremot vill ha är de saker som står ut hos en spelare som vi senare kan använda till vår fördel. Här följer ett bra exempel på en situation där vi skulle kunna skriva lite anteckningar om det är första gången vi ser denna spelare spela.

Seat 1: Browns991 ($8.45 in chips)

Seat 2: bakkerflush ($9.35 in chips)

Seat 3: badge4au ($3.85 in chips)

Seat 4: JdK87 ($18.65 in chips)

Seat 5: Jodelhein ($2.80 in chips)

Seat 6: pokerfun4321 ($32.90 in chips)

JdK87: posts small blind $0.05

Jodelhein: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {6-Spades}{6-Hearts}

pokerfun4321: folds

Browns991: folds

bakkerflush: raises $0.30 to $0.40

badge4au: calls $0.40

JdK87: calls $0.35

Jodelhein: folds

*** FLOP *** {9-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: bets $0.80

badge4au: folds

JdK87: calls $0.80

*** TURN *** {9-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}{5-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: bets $1.50

JdK87: calls $1.50

*** RIVER *** {9-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}{5-Hearts}{7-Hearts}

JdK87: checks

bakkerflush: checks

*** SHOW DOWN ***

JdK87: shows {6-Spades}{6-Hearts} (two pair, Nines and Sixes)

bakkerflush: mucks hand

JdK87 collected $5.65 from pot

*** SUMMARY ***

Total pot $5.90 | Rake $0.25

Board{9-Spades}{9-Clubs}{2-Hearts}{5-Hearts}{7-Hearts}

Seat 2: bakkerflush mucked {a-Clubs}{j-Spades}

Seat 4: JdK87 (small blind) showed {6-Spades}{6-Hearts}and won ($5.65) with two pair, Nines and Sixes

Vad vi såg här var att spelaren tar ett andra skott efter turn. Jag har spelat mot bakkerflush vid ett par tillfällen tidigare och visste redan om detta. Men hur kunde jag veta? Jag hade en anteckning på spelare som sa "scBr dry" vilket i sin tur betyder "skott efter turn med en torr bräda". Normallt hade jag tvingats lägga ner min hand efter turn om det varit mot någon annan spelare men då jag hade denna anteckning synade jag, vilket i slutändan gjorde att jag vann en fin pott

Här följer ett annat exempel:

Seat 1: 3PointlLady ($13.85 in chips)

Seat 2: overthinker ($3.80 in chips)

Seat 3: Lan2307 ($9.95 in chips)

Seat 4: Peter Silie ($8.75 in chips)

Seat 5: mommamills ($3 in chips)

Seat 6: JdK87 ($11 in chips)

Lan2307: posts small blind $0.05

Peter Silie: posts big blind $0.10

*** HOLE CARDS ***

Dealt to JdK87 {7-Clubs}{7-Hearts}

mommamills: raises $0.10 to $0.20

JdK87: raises $0.60 to $0.80

3PointlLady: folds

overthinker: folds

Lan2307: folds

Peter Silie: folds

mommamills: calls $0.60

*** FLOP *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}

mommamills: bets $0.20

JdK87: calls $0.20

*** TURN *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}{6-Hearts}

mommamills: bets $0.50

JdK87: calls $0.50

*** RIVER *** {j-Spades}{3-Hearts}{k-Hearts}{6-Hearts}{10-Hearts}

mommamills: bets $1.50 and is all-in

JdK87: calls $1.50

*** SHOW DOWN ***

mommamills: shows {a-Clubs}{8-Clubs} (high card Ace)

JdK87: shows {7-Clubs}{7-Hearts} (a flush, King high)

JdK87 collected $5.85 from pot

En av mina anteckningar om denna spelare var "small dB=Weak (nodraw) vilket kan sammanfattas som "om spelaren betar är den svag, i regel utan träff eller drag. Normalt skulle jag ha höjt ett sådant "donkbet" efter floppen, då de fanns så många drag på bordet men tackvare mina anteckningar visste jag att detta inte nödvändigtvis skulle vara rätt väg att gå. Satsningen på rivern var en annan sak, men med de odds som jag fick fanns det ingen chans att jag kunde lägga ner min hand. Som ni ser så skulle en höjning efter floppen inte gjort någon nytta alls, spelaren hade med största sannolikhet lagt sig. Anteckningarna gjorde nu istället att jag kunde vinna 20 extra BB (big blind) i denna pott.

Sammanfattningsvis kan vi säga att föra anteckningar är ett måste för en spelare som söker att maximera sin vinst. Att föra anteckningar under spelets gång kan också vara hjälpsamt då du kan läsa dem efter sessionens slut. Hinner du inte med att föra anteckningar, då kan detta vara ett tecken på att du spelar vid för många bord samtidigt. Du kan alltid gå igenom din handhistorik efter spelets slut och då skriva ner anteckningar om dina motståndare.

När det gäller förkortningar skulle jag kunna ge dig en lång lista som du skulle kunna använda dig av men personligen tycker jag det är bättre om du själv tar fram ett system som fungerar för dig. Ett kortfattat och lättförståeligt system som ger dig all information du behöver och som du känner dig bekväm med.

En av de viktigaste sakerna du bör inkludera i dina anteckningar är hur dina motståndare spelar eventuella drag, monster- eller svaga händer. Sitter du med denna information, gärna i kombination med hur dessa händer spelas kontra position och multipott, har du kommit en lång väg i din strävan att bli en pokerspelare som tjänar pengar på sitt spelande.

Sist men inte minst vill jag adressera en punkt som många spelare ser som en anledning till att inte föra anteckningar om sina motståndare: "Nätverket är så stort och chansen att du får spela mot samma spelare igen är väldigt liten"! Det må så vara en godtycklig anledning men jag har här två argument mot detta. Först ut finns det en sökfunktion där du kan söka rätt på spelare du redan har information om, spelare som du vunnit pengar av under tidigare tillfällen. Som andra argument finns det en viss likhet mellan spelare som spelar på samma nivåer. Exempelvis på $25 NL borden hos PokerStars syns en tydlig trend där vi ser spelarna utöva de som kallas "floating". Ett vanligt uppföljningsbet efter floppen är här inte längre lönsamt och du måste nu hitta nya vägar att slå dessa "floaters". Dessa typer av trender kan snabbt upptäckas om du för anteckningar. Om du har en och samma anteckning på 70 % av dina spelare, kan du lätt se att spelare gärna ställer all-in efter floppen med drag, något som är populärt just under den perioden. Detta är något du bör ha i åtanke när du spelar, även mot okända spelare, då många av de nya spelarna lätt tar till sig en spelstil från andra.

Jag hoppas att du har förstått vikten av att föra anteckningar över dina motståndare och att du fått en insikt i hur du gör detta på enklaste sätt. Om du stött på uttryck eller ord som du inte riktigt förstått, använd dig då av vårt Pokerlexikon. Vi avslutar med att säga lycka till och vi ses vid pokerborden!

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories