Texas Holdem Poker

Vid början av varje spel så blandar dealern kortleken, beståendes av 52 kort. På Casinon och i stora pokerrum så deltar inte dealern i spelet. Men skulle de råda brist på dealers eller om det är ett spel som spelas hemma så kan det hända att dealern även spelar. Skulle det vara fallet så ändras dealer efter varje hand i medsols riktning. I spel där dealern inte deltar i själva spelet så används en så kallad dealer button, även kallad knappen. Används denna knapp så flyttas den medsols efter varje hand för att markera vem som är dealer. Detta är för att markera vem som skulle ha delat ut korten om nu spelarna hade gjort det själva.

Mörken (Blinds)

Inga insatser begärs från alla spelare innan en pot startar i Texas Holdem. Istället så förekommer två insatser som är tvång, dessa kallas mörken. (blinds) Spelet börjar med att de två spelare placerade till vänster om dealern eller knappen satsar ett förbestämt belopp till potten innan några kort delas ut. Detta görs för att försäkra sig om att det alltid finns någonting att spela om i varje hand. I en turnering så ökar dessa insatser allt eftersom tiden går, efter förbestämda tidsintervaller, för att på så sätt försäkra sig om att spelare elimineras.

Som oftast så får spelaren direkt efter dealern betala lilla mörken (small blind) som är halva det minimibelopp som får satsas. Spelaren sen direkt till vänster om denna betalar då den så kallade stora mörken (big blind) och det är då hela det minimibelopp som får satsas. Detta kallas att betala mörken (Posting blinds) "

Given (the deal)

Varje spelare får två kort som ingen annan ser. (the hole cards). Spelaren håller valören på dessa kort som en hemlighet för sig själv, oftast genom att skydda korten med en hand medan han tittar på dom med hjälp av den andra. Dessa två kort måste alltid finnas på bordet men får tillfälligt lyftas från bordet av spelaren, för att försäkra sig om att få en fullgod syn och kunna se dess valör. Efter detta måste korten åter igen placeras på bordet, men spelaren får när som helst återigen titta och kontrollera sina kort. Detta får endast ske av den spelare som korten givits till.

Målet med spelet är att med hjälp av dessa två kort, samt de fem kort som eventuellt kommer befinna sig på bordet, få ut den bästa tänkbara pokerhand gentemot resten av alla spelare. Handen kan innehålla allt från två kort från din hand och tre kort från bordet, ett kort från din hand och fyra kort från bordet eller nått som händer väldigt sällan, att alla fem kort från bordet används. Den vinnande handen tar hem potten, den totala summa insatser som gjorts.

Första rundan av satsning (beting)

Detta sker direkt efter att given har gjorts. Första spelaren att agera är spelaren direkt efter den störa mörken. Vid ett icke turnerings spel så kan denna spelare välja att bli den tredje mörken, genom att då placera ett bet som består av dubbla insatsen av den stora mörken. Detta måste dock ske innan korten delats ut. Att göra så här kallas även "a straddle". Det är svårt att se en bra anledning att göra detta i limit poker, fast en del spelare vill göra det för att liva upp ett bord som är tight. I och med att spelaren gör detta så blir han även den sista som agerar på bordet, vilket då ger hon om fördelen att se hur alla andra spelare har satsat innan det är hans tur.

Först att tala är spelaren direkt efter störa mörken eller om någon har gjort "a straddle". Denna spelare har nu tre val: Syna, höja eller att lägga sig.

Att syna innebär att spelaren satsar den summa som är likvärdig med stora mörken eller Straddle.

Att höja innebär att spelaren lägger först in samma summa som motsvarar stora mörken, sen så lägger han in ytterligare en summa pengar. Denna summa kan variera beroendes på vilken typ av spel du spelar. I Limit spel så är den summan en förbestämd sådan och kan bli begränsad efter ett visst antal rundor av höjning. Detta kan normalt vara 4 rundor när de gäller online spel. I pot limit så är den summan begränsad av antalet marker som finns i potten. Din insats får då inte överstiga de antal marker i potten

Att lägga sig (Fold) betyder att spelaren skickar in sina kort mot mitten av bordet för att markera att han inte längre vill delta i spelet. Att göra detta betyder att han slänger sina kort (Muck). När något kort träffar högen med slängda kort så anses detta kort som kastat och får då inte längre delta i spelet. Insatser som denna spelare har gjort förkastas och tillfaller potten samt vinnaren av potten.

Efterföljande spelare har då samma tre val plus valet att göra en så kallad höjning på tidigare höjningar (Reraise eller ReReRaise). En sådan höjning måste vara av minst samma storlek som den senast gjorda höjningen.

Floppen (The flop)

Efter den första rundan av satsning (betting) så ska dealern ge ut korten. Han börjar med att kasta de översta kortet åt sidan. Detta kallas för att "bränna" de första kortet. Det görs utifall någon, av misstag, skulle ha sett det översta kortet och på så sätt minska risken för fusk. Detta kort placeras i högen för slängda kort.

Dealern placeras den dom tre öppna korten på bordet och dessa kort kallas för floppen.

Andra rundan av satsning

Denna runda och alla efterföljande rundor börjar med att den första spelaren direkt till vänster om dealern, som fortfarande är kvar i spelet, ska agera. Utöver valen att syna, satsa, höja eller höjning på höjning så har nu spelarna även valmöjligheten att checka. Detta betyder att spelaren är kvar i spelet men betalar inget för att få se nästa kort, såvida ingen annan av de kvarvarande spelarna väljer att satsa. Då måste denna spelare, som nu hade checkat, agera. Att syna, höja eller lägga sig.

I slutet av rundan så måste alla spelare alltså ha alla spelare ha satsat samma antal marker. såvida inte en spelare har tillräckligt med marker för att täcka tidigare satsningar. Då måste denna spelare gå in med alla sina marker och detta kallas då för att han gör en "all-in". Det kan leda till att sidopotter skapas mellan dom kvarvarande spelare som sitter med marker kvar. Allt som satsas utöver denna persons "all-in" hamnar då i en sidopott och kan inte vinnas av den som satsat alla sina. Spelaren som gjort en "all-in" kan bara vinna huvudpotten..p>

Fjärde kortet (The turn)

Efter avslutat andra runda av satsning så bränns ytterligare ett kort och nästa kort läggs upp på bordet. Detta kort kallas även "The turn card" eller "fjärde gatan"

Tredje runda av satsning

I Limit spel så ökar här det förbestämda beloppet till de dubbla och kvarstår så tills potten är avslutat.

Femte kortet (The river)

Efter att ha avslutat den tredje rundan av satsning så bränns ytterligare ett kort, de sista, och ett femte kort läggs upp på bordet. Detta kort kallas även för "The river" eller "Femte gatan".

Fjärde rundan av satsning

Detta inleder den så kallade "show down" när utmanade spelare ska visa vem som är starkast och har bästa hand. När detta är avslutat måste spelarna visa sina händer, såvida inte alla utom en kvarvarande har lagt sig.

Om två eller flera spelare har identiska händer så avgörs vinnaren med hjälp av den så kallade "Kickern" Detta är det högsta kortet i spelaren hand bortsett ifrån dom kort som delas mellan spelarna. Om även detta kort är identiskt så används nästa kort på handen. Skulle de visa sig att bägge spelare har helt identiska händer så delas potten jämt mellan dessa spelare. (Split pot)

Spelare som vill använda sig av alla fem öppna kort på bordet måste meddela att detta är vad han vill göra innan han kastar iväg sina två kort han har på handen. Görs inte detta så avsäger han sig sin rätt från potten och den tillfaller motståndaren.

Dealer misstag.

Om de första mörka korten skulle råka visas när korten delas ut så återtas korten, dealern blandar om kortleken, kuperar den och delar ut en ny giv.

Om ett annat kort skulle visas, på grund av dealerns misstag så fortsätter han att dela ut korten. Kortet som har visats får dock inte användas. När dealern har delat färdig så byts detta kort ut mot de överst placerade kortet i kortleken. Detta kort används sedan som de brända kortet. Om fler än ett kort skulle visas så avslutats given och det blir en omgiv.

Om floppen skulle innehålla för många kort så blir det en omgiv, oavsett om man kan påvisa vilket av korten som utgör de extra kortet.

Om floppen måste göras om på grund av att ett kort har visats innan rundan av beting är klar eller om floppen innehöll ett kort för mycket så blandas dom öppna korten på bordet tillsammans med dom kvarvarande korten i leken. De brända kortet ligger kvar på bordet. När leken är blandad och kuperad delas en ny flopp ut men denna gång så bränns inget kort.

Om dealern skulle råka vända upp de fjärde kortet innan alla betat färdigt så tas detta kort ur spel för denna runda även om efterföljande spelare väljer att lägga sig. Rundan avslutats och dealern bränner och visar va som skulle ha vart de femte kortet och placerar de som de fjärde kortet. Efter denna avslutat runda av beting så blandar dealern leken på nytt och detta inkluderar de kort han tagit ur spel, dock inte dom brända korten eller dom kastade korten. Han delar sen ut de femte kortet utan att bränna ett kort innan. Skulle femte kortet visas upp för tidigt så blandas leken om och kortet delas ut i de utförande de skulle delas ut.

Om dealern skulle råka dela ut ett extra kort till första spelaren, efter att alla spelare har fått sina kort, så tar han tillbaka detta kort. Placerar det överst på leken och det används sen som de brända kortet. Om han skulle av misstag ge ett extra kort till flera spelare så går alla kort tillbaka och det blir en ny giv.