Razz

Vad är Razz?

Spelet Razz liknar i stora drag 7-korts stötpoker och spelas oftast som fixed limit. Till skillnad mot stötpoker så spelas det enbart low-hand i Razz. Spelet börjar med att spelarna får två mörka och ett ljust kort utdelat, precis som i stötpoker. Den spelaren som visar det högsta ljusa kortet måste göra en så kallad "bring in", en tvingad satsning som vanligtvis motsvarar antingen en tredjedel eller hälften av en lilla mörken. Skulle två spelare sitta med samma kort är det färgen på kortet som avgör vem som ska agera först. Spader är den högsta färgen, följt av hjärter, ruter och sist klöver. Det absolut sämsta tänkbara kortet att börja med i Razz skulle med andra ord vara spader kung. Spelet fortsätter sedan medsols tills alla spelare har agerat. Därefter delas ytterligare ett door card ut. Nu är det spelaren med den lägsta handen som börjar agera. Spelet fortsätter sedan så här tills det fjärde ljusa kortet delats ut då insatsen ökar till det dubbla. Det sjunde och sista kortet som delas ut, är precis som de två första korten ett mörkt kort, som bara respektive spelare får se. Först att agera här blir den spelaren som var först att agera efter att sjätte kortet delats ut.

Handranking

Mellan två och åtta deltagare kan spela samtidigt. I Razz räknas ess som låga. Färger och stegar räknas inte. Den bästa handen i Razz är således A-2-3-4-5 (brukar kallas"bike" eller "wheel"). Näst bästa handen är A-2-3-4-6, tredje bästa A-2-3-5-6 osv.

Vilken 6-hög hand som helst slår vilken 7- eller 8-hög hand som helst.

Vilken 7-hög hand som helst slår vilken 8-hög hand som helst.

7-5-3-2-A slår 7-6-3-2-A

8-7-3-2-A slår 8-7-4-2-A

8-7-6-5-3 slår 8-7-6-5-4

... och så vidare.

Sammanfattning

I low-only spel som Razz, finns det ingen höghand. Om en spelare inte kan skapa en fem-kortshand med fem kort av olika valörer, så används de vanliga hög-hand rangen, men handen med lägsta rang vinner. Till exempel, om en spelare har 5c 5d 6c 6s 9h Qd Qs, är hans bästa låghand 5-5-6-9-Q, med ett par i 5 lågt. Om en annan spelare har 2d 3d 3c Td Th Kh Ks, så är hennes bästa låg hand 2-3-3-T-K, med ett par i 3 lågt. Par i 3 skulle vara lägre än par i 5 eftersom den handen har lägre rang än den höga handen Ess räknas lågt, så ett par i ess skulle slå ett par i 2 lågt. Det är möjligt att en spelares bästa låghand är tvåpar, triss eller t.o.m. kåk. I de fallen används fortfarande rangen för hög hand men tvärtom, så par slår tvåpar, tvåpar slår triss, och triss slår en kåk. Inom varje rang så ordnas händerna på samma sätt som höga händer, förutom att den lägsta handen vinner. Till exempel, 5c 5d 5s 7d 7c skulle vara en bättre låg hand än 6c 6d 6h 2d 2s. Ännu en gång, ess räknas lågt, så Ac Ad As Kc Kd skulle slå 2d 2h 2s Qd Qh.