2-7 Triple Draw

I två till sju trebytes så är det den lägsta femkorts hand som vinner. Det är fyra omgångar där det satsas och tre omgångar där kort byts. Efter varje avslutad satsningsomgång så väljer spelarna att kasta allt mellan noll till fem kort. Dealern ger...

I två till sju trebytes så är det den lägsta femkorts hand som vinner. Det är fyra omgångar där det satsas och tre omgångar där kort byts. Efter varje avslutad satsningsomgång så väljer spelarna att kasta allt mellan noll till fem kort. Dealern ger sen ut motsvarande antal kort som spelaren har kastat. Efter det tredje och sista bytet så är det en fjärde och sista runda där spelarna satsar. Knappen (Dealer button) bestämmer i vilken ordning som satsning och byte av kort görs.

Hur händer rankas

I trebytes (Triple Draw) så måste spelarna försöka få den lägsta femkorts hand som är möjlig. Här spelas Ess endast som hög kort och tvåorna som de lägsta. Även färg och stege räknas här till din nackdel. Så att hålla en stege från två till sex är alltså värre än att sitta med en hand som innehåller A-K-Q-J-9.

Den allra bästa tänkbara hand du kan ha i detta spel är 2-3-4-5-7 som inte är i färg. Denna hand är här kallad för hjulet (The wheel). Den nästbästa hand är då 2-3-4-6-7 och även denna inte i färg, också kallad nummer två (Number 2). Nummer tre (Number 3) är då följaktligen 2-3-5-6-7.

I och med att Ess spelas som hög så räknas inte 2-3-4-5-A som stege. Detta är dock den lägsta Ess hand du kan ha, även kallad Nut Ess (The nut A). Handen 2-3-4-5-8 kallas så följaktligen för nut åtta (The nut 8) och så vidare. Den västa tänkbara hand, som inte innehåller ett par, är A-K-Q-J-9 i och med att ditt mål att att få den allra lägsta tänkbara hand. Nästa hand efter denna kommer då de lägsta paret, alltså 2-2-3-4-5. Att ha triss på handen är värre än att sitta med ett par. Efter de har vi stege, färg, kåk och sist färgstege. Så rankingen i detta spel är helt omvänd jämfört med vanliga spel så som Texas hold´em.

Hur Två till Sju trebytes (Deuce to Seven triple Draw) delas ut

I Två till Sju trebytes (Deuce to Seven Triple Draw) så är det maximala antalet spelare begränsat till sex. Precis som i Texas hold´em så används här en knapp (Dealer button) som anger vem på bordet som är dealern. Spelaren direkt till vänster om knappen startar varje omgång med att satsa den lilla mörken (small blind) och nästa spelare direkt till vänster om honom satsar den höga mörken (big blind). Varje spelare får fem kort utdelade till sig som därefter följs av en omgång av satsning (beting). Först att agera här är spelaren till vänster om den störa mörken och han har då valmöjligheten att syna, höja eller lägga sig. Så gäller även för resten av spelarna på bordet.

Efter att första omgången av satsning är avklarad så har varje spelare, som inte lagt sig, möjligheten att byta kort. Spelarna ombeds att i tur och ordning att kasta dom kort som dom önskar göra sig av med. Först att agera här är alltid den spelare som sitter direkt till vänster om knappen. Varje spelare kan välja att kasta mellan noll till alla fem kort. Om en spelare inte väljer att kasta några kort så meddelar han dealern att han är nöjd, väljer att stanna (opting to stand pat) med dom kort han har. När spelaren bestämt sig för hur många kort han ska kasta så markerar han detta, därefter övergår turen till nästa spelares. Detta sker då i medsols riktning runt bordet tills alla kvarvarande spelare haft haft möjligheten att agera.

När varje spelar har bestämt sig så börjar dealern att ge ut nya kort till alla kvarvarande spelare. Om spelare 1 valde att kasta tre kort, spelare 2 valde fyra och spelare 3 kastar ett kort så börjar dealern med att ge spelare ett hans tre nya kort. Därefter får spelare två sina fyra kort och så vidare tills alla har fått sina nya kort. Samtidigt som detta görs så placerar dealern alla de kastade korten i en hög vid sidan om (Into the muck)

Efter att bytet är klart för alla spelare så börjar en ny omgång av satsning. Därefter en ny omgång där spelarna får byta följt av ytterligare en omgång av satsning. Nu har spelarna en tredje och sista omgång där dom får byta kort. När detta är avslutat så avslutats hela denna runda med en sista omgång av satsning och en vinnare koras (The showdown).

Vad händer om det inte finns tillräckligt med kort för att göra ett byte?

Ibland så händer det att de inte finns tillräckligt med kort kvar för alla kvarvarande spelare att kunna få nya kort. När detta händer så tar dealern alla dom kastade kort och blandar om kortleken och bytet avslutas. Kortleken innehåller nu alla kastade kort från tidigare omgångar samt dom kort från spelare som redan hunnit byta sin kort i denna omgång.

För att återgå till ett tidigare exempel. Om spelare 1 valde att kasta tre kort, spelare 2 valde fyra och spelare 3 kastar ett kort så börjar dealern med att ge spelare 1 hans tre nya kort. Därefter får spelare 2 tre av sina fyra kort han begärt. Vid denna tidpunkt så tar korten slut och dealern tar då kort som kastats i tidigare omgångar samt de kort som kastats från spelare 1 i denna omgång. De kastade korten från spelare 2 tas inte med i denna omblandning i och med att alla hans kort inte byts ut. Detta betyder alltså att en spelare aldrig kan få tillbaka sina kort han kastat i samma omgång. När spelare 2 fått sitt sista kort så fortsätter dealern till spelare 3 och så vidare.

Satsnings struktur

Två till Sju (Deuce to Seven) använder samma satsnings struktur som i Texas Hold´em. I dom två första omgångarna så ligger nivån på den lägsta gränsen för satsning. Om spelet skulle vara ett $10/$20 spel så skulle dom två första rundorna vara begränsade till syn eller höjning i omgångar av $10. I det avslutande två omgångarna så ligger nivån på den övre gränsen, alltså $20. Varje spelare kan då bara syna eller höja med minst $20 per satsning.