Chris Ferguson söker förlikning - inväntar godkännande från domstol

Chris Ferguson

I tisdags lämnade huvudombudet för Full Tilt Poker, Ian J. Imrich in en anmälan till domstolen i New York där Chris Ferguson ansöker om en förlikning i målet mot honom. Imrich delade med sig av denna förlikningsansökan som innehöll följande punkter:

  • Ferguson går med på att vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta en omedelbar överföring av kapital innestående på "Ferguson Account Funds" till ett konto tillhörande den amerikanska myndigheten U.S. Marshal Service.
  • Ferguson går med på att överlämna ytterligare $2,350,000 inom 30 dagar, kapital som märkts som "Additional Funds."
  • Ferguson går med på att förverka till regeringen eventuell kvarvarande andel, eller krav på utbetalningar som han påstås vara berättigad till av Full Tilt Poker.
  • Ferguson är överens o matt inte involvera sig i en spelsite som inte har någon giltig licens i USA.
  • Ferguson medger inte till något brott, ansvar eller skuld.

Längst ned på dokumentet återfinns signaturer från Ferguson samt hans två representanter, Jonathan Harris och Julie Winters. Enligt Imrich förväntar sig Ferguson ett godkännande från domstolen inom kort.

Detta kommer bara två månader efter att en annan av Full Tilts involverade individer, Howard Lederer , nått en förlikning med domstolen. I denna förlikning fick han bland annat överlämna en Shelby Cobra roadster från 1965, $1,250,000 samt en mängd olika konto som fanns registrerade under hans namn. Lederer, liksom Ferguson, medgav ingen inverkan i något brott samt avsa sig ansvar och skuld.

Så snart domaren i målet, Judge Wood, har fattat ett beslut om denna förlikning, kommer vi på PokerNews att uppdatera er läsare.

Fler nyheter

Other Stories