The Lederer Files: UIGEA, segregerade konton och pension

Ända sedan Black Friday inträffade den 15 april 2011 har spelare och omvärlden gått på nålar i väntan på att få höra någon nyhet eller få någon form av information från Full Tilt Poker angående innestående kapital och annan viktig information. Nu är dock väntas tid över, i alla fall för dem som söker få svar på frågor eller vill höra vad exakt som hänt.

I denna, den andra delen av PokerNews exklusiva intervju serie kallad The Lederer Files där PokerNews fått en lång intervju med Howard Lederer, en av huvudpersonerna bakom Full Tilt Poker. I denna del diskuteras beslutet som togs att stanna kvar i USA efter Black Friday, ett beslut taget baserat på rekommendationer av advokater.

Lederer förklarar också hans reaktion på ett iögonfallande email som kom till hans kännedom den 17 mars, 2008. En kund hade då lyft fram sin oro över risken med allt insatt kapital och ifrågasatte huruvida pengarna fanns placerade i ett segregerat konto, helt avskärmat från Full Tilts egna kapital.

I del 2 av The Lederer Files delar Lederer även med sig av hans val att kliva ned från den ledningsroll han hade i företaget, ett beslut som han hävdar tog sent under 2007. Han förblev en styrelseledamot i företaget men avsade sig allt som hade med den dagliga processen hos Full Tilt.

Här har ni del 2:

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories