WSOP Main Event 2012 – Dag 1c skriver WSOP historia

WSOP Main Event 2012

Med dag 1c avklarad av World Series of Poker Main Event 2012 har vi fått se turneringen skriva WSOP historia genom att bli den största inledande speldagen under ett WSOP Main Event. Vi fick här se 3418 spelare komma till start vilket är den största speldagen i eventet 43-åriga historia. Detta visade sig också vara mer än det totala antalet spelare som startade under dag 1a och 1b tillsammans. Sammanlagt under de tre förstadagarna fick vi se 6598 spelare komma till start, blott 300 spelare färre än fjolårets totala siffra.

Bland de som tog sig vidare från dag 1c hittar vi bland annat Viktor Blom som under gårdagens sista händer lyckades dubbla upp sig hållandes {a-Spades}{k-Spades} mot {k-Diamonds}{k-Hearts} där Blom träffade ett ess på floppen. Dubblingen resulterade i en stack på dryga 90,000 som han nu tar med sig till dag 2c. Tillsammans med Blom avancerade också Main Event vinnarna Doyle Brunson, Joe Cada, Jamie Gold, Johnny Chang och Tom McEvoy till dag 2c.

Andra svenskar som redan är vidare vid sidan av Blom är bland annat Anton Wigg, Michael Tureniec, Erik Hellman, Dan Glimne, Christer Björin och Sofia Lövgren, med flera. Detta är en handfull av svenskar vidare. Följ nattens startande svenskar från dag 2a/b här via PokerNews och WSOP 2012 LIVE. Blom och de övriga spelarna från dag 1c kommer alla att fortsätta kampen under dag 2c för att senare under dag 3 slås samman med spelarna som avancerat vidare från dag 2a/b.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories