Rättegång väntar för Elie och Campos efter Black Friday

Rättegång väntar för Elie och Campos efter Black Friday 0001

Två av de elva namngivna personer efter Black Friday, Chad Elie och John Campos, ståendes anklagade för bedrägeri och penningtvätt i samband med online poker siter, meddelades under torsdagen förra veckan av U.S. District Judge Lewis Kaplan att deras fall kommer tas upp i rätten troligtvis under mars månad.

Bägge dessa individer hade tidigare lämnat in yrkanden till domstolen om att få deras åtal som lades fram av U.S. Attorney Preet Bharara i samband med Black Friday, nedlagda men domaren i målet, Judge Kaplan, som hört bägge sidors argument beslöt sig för att låta ärendet gå till rätten, en rättegång som kommer att inledas den 12 mars nästa år.
- Det skulle vara extraordinärt om hela detta åtal lades ned, sa Kaplan samtidigt som han lät meddela sitt beslut, uppger Forbes.

Advokaterna som företräder Elie och Campos argumenterade att den amerikanska lagen som förbjuder företag från att genomföra ekonomiska transaktioner till online spelverksamhet inte skulle gälla för online poker då detta är ett skicklighetsspel och inget annat. Elie, en före detta betalningshandläggare för PokerStars, Full Tilt Poker and Absolute Poker och Campos, vice styrelseordförande i en bank i Utah som hanterade dessa transaktioner till dessa tre operatörer, lämnade in varsin yrkan om att få målet avskrivet under oktober månad men nu har domaren som sagt avslagit denna yrkan och de två individerna får nu förbereda sig på rättegången i mars.

Enligt Forbes uppfattades Kaplan osympatisk till de flesta av de argument som lades fram av de åtalades advokater och argumenterade öppet mot vissa av deras påståenden. Med en rättegång som nu väntar måste Kaplan nu besluta sig för huruvida en jury ska tillfrågas och avgöra om poker ska klassas som olagligt spel.

Mer om denna nyhet kan ni läsa på Forbes

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories