PokerStars, FTP och AB får förlängning att svara på åtal

PokerStars, FTP och AB får förlängning att svara på åtal 0001

Den 30 november släppte U.S. District Court Southern District of New York meddelandet att de tillåtit Full Tilt Poker, PokerStars och Absolute Poker en förlängning för att svara på de tilläggs åtal som lämnades in den 21 september, 2011.

Enligt tre separata fastställande och order inlämnade den 29 november, 2011, har varje företag fått en förlängning fram tills den 2 januari, 2012, på sig för att svara på dessa tilläggs åtal.
”Företagen hade ursprungligen fram till den 30 november på sig att svara på de åtal som lämnats in mot dem, men efter övervägande har vi nu tillåtit företagen för förlängning tills den 2 januari att svara på dessa åtal. Detta fastställande för Full Tilt Poker lyder:

"Full Tilt befinner sig just nu i förlikningssamtal med de amerikanska myndigheterna och har således begärt att få en förlängning på att svara eller på annat sätt agera gentemot de tilläggs åtal som lämnats in. Involverade parter, både advokater från Full Tilt och agerande åklagarmyndighet har nu kommit överens om att förlänga svarsperioden fram tills den 2 januari, 2012. "

Ni kan också läsa dokumenten hos Docs.Justia.com, som lämnats ut gällandes: PokerStars och Absolute Poker.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories