Groupe Bernard Tapie köper Full Tilt Poker för $80 miljoner

Groupe Bernard Tapie köper Full Tilt Poker för $80 miljoner 0001

I torsdags presenterades nyheten att ett avtal skrivits under som tillåter Groupe Bernard Tapie (GBT) att köpa Full Tilt Poker (FTP) för köpeskillingen $80 miljoner. Enligt Reuters har United States Department of Justice förmedlat detta avtal som såg FTP överföra sina tillgångar till det amerikanska justitiedepartementet som sedan sålde tillgångarna till det franska värdepappersföretaget.

Avtalet, som först måste godkännas av minst två tredjedelar av aktieägarna, innehåller också kravet att GBT kommer stå som ansvariga för återbetalningen av alla drabbade Full Tilt spelare utanför USA samtidigt som det amerikanska justitiedepartementet kommer att återbetala alla drabbade amerikanska spelare, vars skuld motsvarar omkring $150 miljoner. Detaljer kring detta har inte presenterats men amerikanska spelare lär behöva lämna in en begäran till justitiedepartementet för att få sin kompensation eller sitt innehav på Full Tilt utbetalt.

Till sist har också DOJ gått med på att lägga ned alla civila processer mot FTP som därmed också tar bort aktieägarnas ansvar men har ingen påverkan mot de inskilda individerna som processen omnämnt, individer som Howard Lederer, Chris Ferguson och Ray Bitar.

Enligt Poker Player Newspaper, har Wendeen Eolis, VD för EOLIS Intl Group talat med Benham Dayanim, representant för GBT som bekräftade avtalet:
- Nästa steg är att få till ett avtal från företagen som utgör Full Tilt Poker, något som jag förväntar mig kommer att ske utan några problem. Detta kommer möjliggöra att alla spelare återbetalas och lösa Full Tilt förverkande åtgärder från regeringen.

I avtalet lyder det också att nuvarande FTP direktörer inte tillåts äga aktier i företaget efter att affären slutförts.

PokerNews kontaktade DOJ kring detta som hade följande kommentarer:
- Vi har ingen kommentar, vi kan varken bekräfta eller dementera avtalets befintlighet.

Ray Bitar släpte lite senare ett uttalande till PokerStrategy som löd:
- Jag är oerhört nöjd med justitiedepartementets åtaganden och samarbetsvilligheten från Groupe Bernard Tapie. Jag uppskattar verkligen deras dedikation att ta fram ett fungerande och fördelaktigt avtal för alla involverade parter, framför allt i avsikten att återbetala alla spelare.

Så fort vi tar del av ny utveckling i detta ärende kommer vi att uppdatera er läsare.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories