Chris Ferguson svarar på Full Tilt Poker åtal

Chris Ferguson

I tisdags den 14 november lämnade Chris Ferguson in, genom sin advokat Jonathan Harris, ett flertal motioner till United States District Court Southern District of New York, inklusive ett dokument där de har för avsikt att ta in Ian J. Imrich i detta ärende i vad som kallas pro hac vice, som sin försvarsadvokat.

För personer som inte känner till rättsprocessen i USA eller uttrycket pro hac vice som härstammar från latin med betydelsen, ”denna enstaka gång”. Enligt Nolo’s Plain-English laglexikon betyder detta: “Uttrycket används när en advokat från en annan delstat ges speciellt tillstånd att delta i en rättsprocess även fast advokaten inte innehar en licens att utöva sitt yrke i den specifika delstaten.”

Imrich kommer från advokatbyrån Ian J. Imrich, Esq. med säte i Los Angeles. Harris skrev i sin motion att han funnit Mr. Imrich att vara en väldigt skicklig advokat och en person av hög integritet. Hans erfarenhet av federal juridik och hans kännedom av federal rättsprocess kommer vara till ytterst nytta i detta ärende.”

Utöver detta dokument lämnade även Ferguson in fyra ytterligare document till U.S. Court of Southern District of New York:

Ett dokument hänvisar till lagen om Supplemental Rules for Admiralty or Maritime Claims and Assets Forfeiture Actions, samma lag som Ray Bitar åberopade i slutet på september, och som hävdar att den tilltalade, i detta fall Filco Ltd., “har rätten att få tillgång till allt kapital i listade konton.” Dokumentet listar sedan två bankkonton och avslutar med att säga ”Som en auktoriserad agent för käranden Filco Ltd, I, Chris Ferguson, härmed bekräfta att ovanstående fakta är korrekta och gjorde under ed ", följt av Fergusons signatur.”

Det andra dokumentet hävdar exakt samma krav som det tidigare men denna gång för företagen Vantage LTD. och Kolyma Corporation A.V.V., också signerade av Ferguson. Dokumentet fortsatte med att konstatera att de ovan nämnda företagen har rätt till de kapital som beslagtagits av justitiedepartementet, där flera bankkonton listas med ett totalt innehav på $98 276 540.

Liksom de två första dokumenten, innehåller de två sista dokumenten samma krav för TiltWare LLC. och Pocket Kings Ltd I det förstnämnda genom TiltWare, lägger Ferguson anspråk på att flera bankkonton med ett totalt innehav på $196 553 080, medan det senare företaget, listar ytterligare elva bankkonton, främst belägna i Irland, dock utan angivna belopp.

Vad detta betyder är att dessa företag, som utgör Full Tilt Poker, hävdar att allt kapital som beslagtagits i dessa konton tillhör dem enligt lagen och att omnämnda konton "innehåller medel som deponerats av Full spelare Tilt Poker för att överföras till Vantage och/eller Kolyma eller medel som deponerats av Vantage och/eller Kolyma var på väg att returneras till Full Tilt Pokers spelare."

Dessa senaste inlämnade motioner kommer kort efter att Ferguson, Bitar, Howard Lederer, och Rafe Furst lämnat in en "waiver of service" vilket innebär att de personligen inte behöver närvara vid de civila processerna.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories