Tony G överväger att stämma AGCC - Vill ni ansluta er?

Tony G stämmer AGCC

I tisdags kom Antanas “Tony G” Guoga med meddelandet att han har för avsikt att inleda rättsliga åtgärder mot Alderney Gambling Control Commission (AGCC). Guoga hävdar kommissionen varit vårdslös i hanteringen av Full Tilt Poker (FTP) situation, misslyckades med att hålla en uppdaterad företagsbesiktning för sina licenser och skall därför hållas ansvariga.

De rättsliga åtgärder som övervägs hänger på det faktum att AGCC visste att det fanns ett problem med spelare med väl innan Black Friday och var försumlig i sin hantering av situationen, och därför borde hållas ansvarig.

AGCC grundades år 2000 och är “oberoende och opolitiskt anknuten, med avsikt att regulera spel på uppdrag av States of Alderney. Beståendes av ordförande och tre ledamöter, inkluderar det folk med internationell erfarenhet inom områdena spel, reglering och licensiering. Den enskilt viktigaste punkten för kommissionens är att tillhandahålla ett regelverk som uppfyller högsta internationella standard och därigenom både skyddar Alderney och lockar "verksamheter i världsklass."

Enligt AGCC´s mission kan man läsa: "att säkerställa och upprätthålla integriteten i den elektroniska spelindustrin i Alderney." Dess mål är att se till att "all elektroniskt spel på Alderney genomfördes på ett ärligt och rättvist sätt, att finansiering, förvaltning och driften av elektroniska spel på Alderney var fritt från kriminellt inflytande, och elektroniska spel regleras och övervakas för att skydda licenstagarnas intressen mot sina kunder såväl som unga och sårbara individer."

"Vi tror att de visste om detta för länge sedan”, sade Guoga i fråga om AGCC, "att säkerheten för spelarnas pengar inte fans där, gömde detta faktum tillsammans med sina revisorer under flera år samtidigt som de gynnade ekonomiskt i gengäld. Vi tog upp det med dem och de visste där och då."

Jon Sykes , Verkställande Direktör för Vont Limited bekräftade att "säkerheten för spelares pengar fanns inte där och att detta togs upp med dem och de var medvetna om att FTP stred mot deras gällande regelverk redan under december 2010."

Att inte ha en utsedd klausul i FTP: s Villkor var mot AGCC föreskrifter, ett faktum Tony G och företaget hävdar att AGCC ignoreras i flera månader utgör en oaktsamhet från företagets sida.

FTP lade till ett uttalande om spelare medel under slutet av februari, början på mars där det lät meddela att dessa medel inte var segregerade: "Kundens medel inte avskilda från bolagets medel, men Filco Ltd har för avsikt att uppfylla och betala alla skulder när de förfaller. "

Guoga sade: "Sannerligen sådant åsidosättande av reglerna under en så lång period innan denna försummelse lyfts fram till AGCC av Sykes i slutet av 2010 ska ha inlett en fullständig revision av operatören och dess finansiella ställning vid detta tillfälle, något som får en att undra hur länge de var medvetna om denna prekära ekonomiska situation innan det slutgiltiga beslutet fattades, efter att det amerikanska justitiedepartementet presenterat sina åtal? Vi vill bevisa att de bär ett ansvar i detta vi ger oss inte i första taget."

Som Sykes hävdar:
"Det verkar troligt att detta uttalande och tillägg till deras sida lades upp som ett direkt resultat av min kontakt och kommissionens efterföljande undersökningar. Självklart, innan problemen som följde efter att åtalet lagts fram av DoJ uppfattades detta som mer eller mindre ett skrivfel av Alderneyd kontrollanter tillsammans med FTP men nu undrar jag om det fanns mer bakom allt detta."

Sykes och Vont Limited kommer att förvalta fordran och sitter för närvarande i diskussioner med juridiska rådgivare. Dessutom har det öppnats en kanal för spelare/parter som vill eller önskar ansluta sig till denna process. Exakt vad som krävs nämns här nedan tillsammans med den e-post adress ni ska använda för att leverera denna information.

[B]Komma i kontakt med VONT och Jon Sykes?[/B]

Parter/spelare som har ett personligt intresse i denna fråga, särskilt de som (A) har medel låst på Full Tilt och (B) ett seriöst intresse av att ansluta sig till föreslagna åtgärder, kan kontakta oss i förtroende på [email protected]. Du måste förse oss med följande information, allt som kommer att behandlas med strikt sekretess. Uppgifter som krävs är (1) ert namn och adress, (2) Ditt FTP-användarnamn, (3) En e-post adress som ni kan lättas nås via (4) beloppet (i runda tusental) som du har låst i ditt FTP-konto. Observera att detta inte har som syfte att inleda en korrespondens, men din e-post kommer att bekräftas. All korrespondens och uppgifter som skickas in måste ske på engelska.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories