Full Tilt Poker om varför spelarna inte fått sina pengar

Full Tilt Poker om varför spelarna inte fått sina pengar 0001

Under förra veckan presenterade skribenten, Nathan Vardi hos Forbes.com ett pressmeddelande som han fått från Full Tilt Poker, kring varför FTP inte betalat sina spelare.

Pressmeddelandet förklarade varför företaget inte har betalat sina spelare efter Black Friday, om myndigheternas beslag av deras kapital samt stölden av pengar från en betal processor vilket föranlett företagets finansiella status som de nu befinner sig i. Företaget presenterade också att sex potentiella investerare hade tagit sig till Dublin för att se över böckerna och företaget och att FTP just nu använder sig av finansiella rådgivare i jakten på investerare och en ny ledningsgrupp.

Här nedan har ni hela de pressmeddelande som presenterades på Forbes.com

Som tydligt framgår kring händelserna efter den 15 april, var Full Tilt Poker inte förberedda på de långtgående efterdyningar som de amerikanska myndigheternas tillslag vid Black Friday skulle resultera i.

Black Friday kom lagom efter att myndigheterna genomfört vissa förädringar mot marknaden och efter en massiv stöld som Full Tilt Poker utsatts för av en betalnings processor. Vid Black Friday beslagtog de amerikanska myndigheterna omkring $115 miljoner av spelarnas pengar placerade i amerikanska banker. Medan vi gick under uppfattningen att erbjuda online poker genom ett peer-to-peer nätverk inte bröt några federala lagar, en uppfattning som stödjs av många och sunda lagliga resonemang, hade Department of Justice (DOJ) en annan uppfattning. Utöver detta stal även ett känt kreditinstitut eller betal processor $42 miljoner från Full Tilt under detta sammanhang. Fram tills den 15 april hade Full Tilt Poker täckt denna förlust och spelarnas likvida medel var därmed aldrig i fara. Slutligen, under 2010 och början av 2011 drabbades Full Tilt Poker av oöverträffade problem hos en tredje parts betalnings processor vilket har bidragit stort till den situation som företaget just befinner sig i. Även om företaget var på väg att ta i tu med problemen som detta hade skapat, hade Full Tilt aldrig räknat med att DOJ skulle agera som de gjorde, genom att beslagta den globala domänen och stänga ner verksamheten världen över.

Under de senaste fyra månaderna har Full Tilt Poker aktivt utforskat olika valmöjligheter med bland annat utomstående investerare i syfte att stabilisera företagets ekonomi och att främst betala tillbaka alla drabbade spelare. Minst sex av dessa grupper, inklusive en hedge fund, ägare av andra internetföretag och individuella investerare, har alla besökt Dublin för att gå igenom företaget, des drift och status som just nu råder. Vi har nyligen också anlitat ytterligare finansiella rådgivare genom en investment bank i syfte att säkerställa ett kontanttillskott till företaget och återbetala spelarna. Dessuom har en ny ledningsgrupp tillsats i hopp om att få rätsida på alla nuvarande problem så snabbt och smidigt som möjligt. Alla affärer av denna typ är komplexa, speciellt med tanke på gällande lagstiftning men Full Tilt Poker vill poängtera att företagets främsta mål är att betala tillbaka var och en av deras spelare och återställa det förtroende som en gång fanns för företaget.

Full Tilt lämnar ingen tidsram när detta skulle kunna tänkas ske men efter att ha läst detta pressmeddelande måste man i alla fall hoppas att det som FTP skriver är sant, även om vi fram tills den dag då pengarna betalas tillbaka, endast kan vänta och se om FTP kommer leva upp till sig löfte.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories