Alderney Gaming Control Commission drar in Full Tilt's licens

Full Tilt Poker

Detta är ett stort bakslag för Full Tilt Poker men kanske allra mest för alla de tusentals spelare som går och hoppas på att få sina pengar tillbaka. Under de senaste dagarna har det pågått förhandlingar och möten bakom stängda dörrar mellan Full Tilts ledning och Alderney Gaming Control Commission (AGCC) angående Full Tilts indragna licens. Hoppet var att Full Tilt skulle få tillbaka licensen och därmed kunna återuppta verksamheten men AGCC´s beslut står tills vidare fast, licensen hålls inne.

Sagan kring Full Tilt Poker fortsätter därmed efter att Alderney Gaming Control Commission släppt ett pressmeddelande där de delger att de drar in licensen för Full Tilt.

För att kort summera pressmeddelandet från AGCC så baserar de sitt beslut på två huvudpunkter där ena är att de inte anser att de involverade företagen bakom FTP befinner sig i en sådan finansiell position och historik att de inte anser att företagen är lämpade att tilldelas eller få behålla sin licens. Den andra stora punkten var att ansvariga bakom FTP inte informerat AGCC inom 48 efter att affärsverksamheten påverkats negativt, vilket den klart gjordes den 15 april, Black Friday. Denna punkt finns med i licenskontraktet och då Full Tilt brutit denna punk har AGCC ytterligare kött på benen för att inte ge tillbaka licensen till Full Tilt.

Full Tilt kom i samband med AGCC´s pressmeddelande med ett eget uttalande om detta beslut som fattats av AGCC.

Indragningen av licensen för Vantage Limited, Filco Limited och Oxalic Limited, som tillsammans bildar Full Tilt Poker (FTP) träder i kraft med omedelbar verkan.

Nu ska det dock klargöras att indragningen av Full Tilts licens inte på något sätt förhindrar att verksamheten kan återupptas under nytt ägandeskap och ledning. Olösta problem om exempelvis ej utbetalade likvida medel blir nu ett ärende för polisen och civila myndigheter. Nu när Full Tilts licens dragits in permanent av AGCC har kommissionen inte längre jurisdiktion över dessa företag

Som vi tidigare presenterat så ska det finnas en grupp franska investerare som var/är villiga att köpa företaget men där ett av kraven för ett eventuellt köp var att Full Tilt återfick sin licens. Nu när detta inte hände kan vi bara ställa oss frågandes om dessa investerare fortfarande har för avsikt att fullfölja affären eller om de nu kommer att dra sig ur, med avsaknaden av licens som huvudorsaken.

Vi på PokerNews fortsätter att bevaka dessa händelser allt eftersom de utvecklar sig.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories