Sex svenskar inbjuda till Epic Poker League

Epic Poker League av Federate Sports and Gamings

I vår intervju med Martin Jacboson nämnde under inledningen av årets World Series of Poker 2011 nämnde han att han hade för avsikt att bli kvar i Las Vegas för att där delta i den kommande och första deltävlingen i den nystartade Epic Poker League anordnad av nystartade Federated Sports and Gamings i USA.

Till denna liga har 218 spelare bjudits in baserat på Federate Sports and Gamings rankingsystem med resultat hämtade från liveturneringar runt om i världen och statistik hämtat från Hendon Mob database. Klart står det att sex svenskar bjudits in till denna liga med Martin Jacobson som en av dessa men att också ytterligare tre sitter med chansen att lyckas kvala in, innan den första deltävlingen drar igång.

Spelarna som kvalificerat sig har gjort så till en av fyra olika kategorier som finns tillgängliga där den ena kategorin efter den andra ställer högre krav på spelarnas prestationer men som i gengäld också ger en längre kvalificeringsperiod i ligan. Som kvalificerad spelare kan man ha kvalat in mellan 2-5 år i inledningsskedet av ligan och behöver då inte kvala in under den period vars kategori spelaren placerats. För svensk del finns det dessvärre ingen som kvalat in i den högsta gruppen som ger automatiskt kvalificering i fem år i ligan. Däremot har den svenske pokerveteranen Christer Björin, bosatt i London, kvalat in under den andra kategorin, vilket gör att han får delta i denna liga under de kommande tre åren utan att behöva kvala in på nytt.

Förutom Björn har sedan fem andra svenskar, däribland Martin Jacobson, William Thorsson, Nichlas Mattsson, Johan Storåkers och Michael Tureniec som alla kvalat in under den tredje kategorin vilket ger dem fritt spel under två år.

Sist ut har vi Stefan Mattsson som sitter med chansen att ta sig in i ligan men behöver en till placering i prispengarna i ett event för att kvala in, Christer Johansson behöver två placeringar och sist ut har vi Ken Lennaárd som saknar $36,000 i inspelat kapital för att tillhöra den lägsta kvalificeringsgruppen, en grupp som för övrigt de två här ovan också skulle falla in under.

Grupp 1
Automatiskt kvalificerad i fem år. För att hamna i denna grupp måste spelaren ha spelat in minst $4 miljoner i inspelade prispengar där den högsta enskilda vinsten inte får överstiga $2 miljoner. Dessutom måste spelaren ha spelat in minst tre större titlar och spelat in sig i prispengarna vid minst nio olika tillfällen, varav de sistnämnda måste ha skett under perioden januari 2008 till dags datum. Under samma period måste samme spelare också ha spelat in minst $600,000. En spelare som exempelvis är kvalificerad i denna kategori är Erik Seidel.

Grupp 2
Att hamna i grupp två betyder att spelarna är kvalificerade till ligan i tre år. För att hamna här krävs det minst $2,5 miljoner i inspelade vinster där den högsta individuella vinsten inte får överstiga $1,5 miljoner. Spelaren måste sitta med minst en större titel och liksom i grupp 1 måste spelaren ha cashat nio gånger sedan januari 2008 men här måste spelaren ”bara” ha spelat in $500,000 under samma period.

Grupp 3
Att hamna i grupp 3 och 4 ger en kvalificering i två år men dessa två grupper skiljer sig från varandra i förhållande till krav på inspelade pengar och titlar. För att hamna i grupp tre måste spelarna ha spelat in minst $2 miljoner där den högsta vinsten inte får överstiga $1 miljon, sitta med minst en större titel och hamnat i prispengarna vid sex olika tillfällen sedan januari 2008 där spelaren dragit in minst $300,000 under samma period.

Grupp 4
Liksom grupp tre ger detta en kvalificering på två år men här måste spelarna ha spelat in $1,25 miljoner i prispengar där den högsta vinsten inte överstiger $750,000. Däremot krävs det att spelarna som hamnar i grupp fyra har tagit sig in i prispengarna vid nio olika tillfällen sedan januari 2008 och under denna period spelat in $600,000 i prispengar.

Som ni ser så skiljer det sig en del mellan grupp tre och fyra, där den sista gruppen mer är fokuserad på nykomlingar och nya stjärnor på marknaden som exempelvis Martin Jacobson samtidigt som grupp tre siktar in sig på spelare som funnits till en lite längre period, exempelvis Stefan Mattson.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories