Full Tilt och PokerStars återfår kontroll över .com sidor - Spelarnas pengar säkra

Fortsatt utveckling av "Black Friday"

I mörkret efter den dystra nyheten som släpptes i fredags kommer nu en strimma ljus och positiva nyheter för pokervärlden online. Idag presenterades nyheten att Full Tilt Poker och PokerStars har slutit en överenskommelse med ”DoJ” för att återfå sina .com webbsidor. Men även om operatörerna får tillbaka sina webbsidor kommer deras spelare i USA fortfarande inte vara tillåtna att spela med riktiga pengar på deras sidor. För övriga världens spelare fortsätter verksamheten som vanligt och detta som hänt i USA ska inte ha någon som helst inverkan på spelare från exempelvis Sverige.

I ett pressmeddelande från U.S Attorney for the Southern District of New York kunde man läsa Preet Bharara kommentar:
– Den 15 april tog vi tillsammans med FBI rättsliga åtgärder mot elva individer som påstås inte bara bedrivit illegala spelföretag, men också massivt bedrägeri och penningtvätt, detta trots upprepade varningar och indikationer att deras agerande var olagligt i USA. Inga individuella spelares konto frös eller beslagtogs och respektive anklagat pokerföretag har under hela tiden haft möjligheten att återbetala spelarnas insatta pengar. Vi förväntar oss att företagen kommer att återbetala allt kapital till deras amerikanska spelare som betrott företagen med deras pengar och vi kommer att arbeta med företaget för att underlätta återbetalandet till drabbade spelare, som dagens avtal med PokerStars och Full Tilt Poker demonstrera.

Utöver detta kom även Full Tilt Poker med ett uttalande som adresserade drabbade spelares oro över deras pengar och hur dagens utveckling kommer att underlätta processen att genomföra utbetalningarna till dessa drabbade individer. Nedan har ni ett uttalande från Full Tilt Poker.

– Full Tilt Poker™ är glada över att kunna meddela att vi nått en överenskommelse med United States Attorney’s Office for the Southern District of New York där vi återfått tillgången till domännamnet www.fulltiltpoker.com.

– Även om spelare i USA inte längre kommer tillåtas att spela om riktiga pengar kommer spelare utanför USA fortfarande erbjudas denna tjänst.

– Utöver detta så är denna överenskommelse ett viktigt första steg i processen att återbetala alla pengar till alla amerikanska spelare då detta gör det möjligt för Full Tilt Poker att använda sig av sin domän för att behandla och genomföra utbetalningar till drabbade spelare. Nu kvarstår dock både avsevärda praktiska och rättsliga hinder för återbetalning till spelarna i den närmaste framtiden. Som en följd av den senaste tidens tvångsåtgärder, inte det idag inga godkända betalningskanaler för att genomföra dessa utbetalningar via. Full Tilt Poker har ingen redovisning av de miljontals dollar av spelarnas medel som beslagtogs samtidigt som myndigheten inte gått med på att dessa beslagtagna medel skall återbetalas till drabbade spelare.

– Slutligen finns det många juridiska frågor som måste beaktas innan pokervinster kan betalas ut till spelare i USA. Full Tilt Poker anser fortfarande att online poker är inte olagligt enligt federal lag eller i 49 delstater men de åtal som lades fram i fredags gör nu att Full Tilt Poker måste arbeta med stor försiktighet i dessa ärenden och områden

– Nu kommer Full Tilt Poker att arbeta hart tillsammans med United States Attorney’s Office in the Southern District of New York i syfte att försöka lösa dessa problem och säkerställa att drabbade spelares pengar återbetalas snarast möjligt.

Åklagarmyndigheten i USA utvecklade frågan vidare genom att säga att de inte står i vägen för att företagen återbetalar spelarna deras pengar. Denna överenskommelse kommer nu göra det möjligt för spelare att begära uttag av deras kapital direkt hos PokerStars och Full Tilt.

I den överenskommelse som slöts mellan myndigheterna och bolagen står det klart att Full Tilt och PokerStars har gått med på att de inte kommer att tillåta, tillgodose eller erbjuda spelare bosatta i USA möjligheten att spela onlinepoker med riktiga pengar eller om andra saker av värde. Överenskommelsen tillåter bolagen att återfå sina ursprungliga webbsidor, pokerstars.com och fulltiltpoker.com så att de kan tillhandahålla möjligheten för spelare att ta ut sina pengar hos de två operatörerna. Insättning av kapital från amerikanska spelare är dock strikt förbjudet. Samtidigt poängteras det att detta inte har någon som helst inverkan på företagens verksamhet utanför USAs gränser. I samband med överenskommelsen gick även parterna med på att en oberoende övervakande instans ska se till att operatörerna efterföljer de punkter som fastställdes i avtalet. Myndigheten öppnar också dörren åt Absolute Poker att sluta samma överenskommelse om de så önskar.

Nu återstår det dock bara att redan ut en punkt som talar emot varandra när det gäller uttalandet från åklagarmyndigheten och Full Tilt Poker, där Full Tilt säger sig inte ha tillgång till spelarnas kapital som beslagtogs av myndigheterna samtidigt som myndigheterna säger att inga individuella spelares konto har beslagtagits eller frusits inne och att de drabbade bolagen hela tiden haft möjligheten att betala ut alla drabbade spelares pengar. Det är uppenbart att dessa två uttalanden står i direkt motsats till varandra, och resonemanget bakom inte är helt klarlagt.

Dessa goda nyheter kommer samtidigt inte i sin ensamhet. Enligt uppgifter som vi på PokerNews' tagit del av så har antalet nya kunder hos PokerStars ökat under den senaste veckan med hela 20 %, detta trots de som hände i fredags. Detta är ett tecken på att spelare fortfarande känner sig trygga och har förtroende för världens största pokeroperatör.

Vad tycker du?

Register to leave a comment

Fler nyheter

Other Stories