Även Regeringsrätten ger rätt mot Lotteriinspektionen

Regeringsrätten ger kvällstidningarna rätt mot lotteriinspektionen

I en tvist som pågått under ett par år har nu kvällstidningarna tampats mot Lotteriinspektionen som i sin tur velat införa ett förbjud för alla utländska spelbolag att annonsera i svensk media. Nu gick de inte som LI hoppats på i Kammarrätten, vilket gjorde att de valde att överklaga ärendet och ta det vidare till regeringsrätten, som nu går på samma linje som Kammarrätten med hänvisning till tryckfrihetslagen, en lag som de anser väger tyngre än lotterilagen.

Nu var domen väntad från både spelbolagens och tidningarnas sida men det är alltid skönt att ha ärendet avklarat och bakom sig. Regeringsrätten underkänner det generella förbud som LI ville införa för utländska spelbolagsannonser och menar att varje fall måste prövas enskilt. LI har delat ut ett generellt vite på 150,000 kronor varje gång de ansett att kvällstidningarna brutit mot lotterilagen något som Regeringsrätten underkänner.

Nu förbereder sig dock tidningarna på en ny strid då de förväntar sig att Lotteriinspektionen kommer att driva ärendet vidare till hovrätten under nästa år. Även om det inte är fastställt att LI kommer att driva ärendet vidare är kvällstidningarna förberedda på att ta upp stridsyxan för en tredje gång.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories