Holland näst ut att reglera spelmarknaden online

Holland reglerar spelmarknaden online

Vi har nyligen sett Frankrike, Belgien och Estland reglera sin spelmarknad. Regeringarna introducerade spellicenser som respektive spelbolag fick ansöka om och nu har nästa land tagit också tagit ett steg i denna riktning. Detta gäller Holland som efter ett utlåtande från holländska justitiedepartementet, som ansåg att poker skulle legaliseras i Holland, under ett ickeexklusivt licenssystem.

Nu gick inte regeringen helt och hållet i linje med denna rekommendation utan väljer istället att följa modellerna som både Frankrike och Italien valt att tillämpa, med en reglering av allt spel men också hand i hand med ett beskattningssystem.

Som det är idag, bortsett från spel som holländska motsvarigheten till Svenska Spel erbjuder samt lotto, är allt spel i Holland förbjudet idag.

Försäljningen av dessa licenser beräknas inbringa omkring €100 miljoner under introduceringen av systemet, men där dessa siffror skulle kunna öka till hela €270 miljoner, på sikt.

Nu ställer vi oss frågande till när vår egen regering ska komma till insikt att de även måste göra något liknande med den svenska spelmarknaden. Det finns nog inte en enda som skulle motsätta sig en upplösning av det svenska spelmonopolet och slå luften ur Svenska Spel.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories