Ännu en minisession spelad i "durrrr callenge"

Ännu en minisession spelad i

Spelet pågick endast i nio minuter men på den tiden hann Tom "durrrr" Dwan vinna $230 000. Patrik Antonius ligger nu nästan två miljoner dollar back när 33,303 händer är spelade.

Totalt spelade Dwan och Antonius 61 händer men det var tillräckligt för att Dwan skulle vinna nästan en kvarts miljon dollar.

Den fetaste potten gick till på följande vis; Antonius öppnar till $1200 Dwan trebettar till $3600 och Antonius synar. Dwan slår ut $4,800 på floppen {k-Clubs}{q-Clubs}{j-Spades} och Antonius synar. Turn är {7-Spades} och Dwan skjuter ut $12,200. Antonius pottar till $53,400 och Dwan ställer all-in för $88,937. Antonius synar de $83,717 han har kvar. Dwan visar {a-Hearts}{q-Hearts}{10-Spades}{8-Diamonds} vilket betyder att han floppat broadway-stege. Antonius enda hopp är färgdraget som ligger ute när han visar {q-Spades}{9-Clubs}{6-Clubs}{2-Spades}. Rivern var en blank {j-Diamonds} som ger Dwan potten på $182,234.

Med 16,697 händer kvar att spela har Patrik Antonius en mycket tuff uppgift framför sig. Han behöver spela tillbaka $1,986,418 för att slippa att betala de extra $500,000 som vadet består av.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories