EU-kommissionen hävdar att USA strider mot WTO-regler

EU-kommissionen hävdar att USA strider mot WTO-regler 0001

Efter en tolv månader lång utredning har EU-kommissionen kommit fram till att USA:s försök att få europeiska spelföretag online att förbjuda amerikanska kunder strider världshandelsorganisationens regler gällande internationell handel. Kommissionen konstaterade att även om frågan kan uppnås genom ett formellt klagomål till WTO är Europeiska unionen mer intresserad av att söka en förlikning med den nuvarande amerikanska administrationen.

I en sammanfattning av kommissionens rapport kommer EU med följande uttalade:

"Att den amerikanska lagstiftningen om förbjudandet och blockad av europeiska spelföretag och genomdrivningen av detta mot EU utgör ett hinder för marknadstillträde för EU:s ekonomiska intressen." Europeiska spelföretag med onlineverksamhet drabbades av betydande minskningar i marknadsvärdet efter det att UIGEA slogs igenom som lag under slutet av 2006, en lag som gör det olagligt för finansiella institutioner att genomföra betalningar till spelföretag online.

Kommissionen inledde sin utredning under mars 2008 efter att mottagit klagomål att USA diskriminerade utländska spelföretag över inhemska aktörer. Icke-amerikanska spelföretag utsattes för restriktioner samtidigt som amerikanska aktörer fick agera fritt. Skulle ett europeiskt företag eller person försöka med detta riskerade de rättsliga konsekvenser.

Det är för USA att besluta hur man bäst kan reglera spelande på internet inom sin marknad, säger EU:s handelskommissionär Catherine Ashton. Det måste ske på ett sätt som till fullo respekterar WTO:s krav. Ashton tillade att hon är hoppfull om att de kan nå en snabb lösning till problemet genom förhandlingar.

Representanthusets finansiella kommitténs ordförande Barney Frank noterade hyckleriet hos dem som anser att de måste hålla sig strikt och religiöst till vad WTO men när det gäller att förbjuda spel och WTO, ignorerar de detta fullständigt." Frank upprepade sin avsikt att införa ny lagstiftning som kommer att slå ut UIGEA. Denna proposition kommer sannolikt att införas efter kongressvalet uppehåll under mitten av april.

Nefeterius Mcpherson, representant från det amerikanska handelsdepartementet sa att både departementet och justitiedepartementet granskar rapporten och planerar att inleda diskussioner kring detta med Europa Unionen.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories