Clonie Gowen stämmer Full Tilt Poker på 40 miljoner dollar

Clonie Gowen stämmer Full Tilt Poker på 40 miljoner dollar 0001

Enligt rättsprotokoll hämtade från Nevadas domstol har Cycalona "Clonie" Gowen lämnat in en stämningsansökan mot Tiltware, LLC. Full Tilt Poker och många av deras kända profiler som ofta ses i reklamsammanhang med Full Tilt. De personer som namngivits i ansökan är Team Full Tilt medlemmarna Howard Lederer, Andy Bloch, Phil Ivey, Chris Ferguson, John Juanda, Phil Gordon, Erick Lindgren, Erik Seidel, Jennifer Harman-Traniello, Mike Matusow, Allen Cunningham, Gus Hansen samt deras senaste tillskott, Patrik Antonius.

Vi på PokerNews har lyckats komma över en kopia på de dokument inlämnade av Gowen och kan bekräfta följande:

Den 20-sidor långa ansökan omfattar anklagelser om följande brott: "Breach of Contract", "Breach of Fiduciary Duty", "Breach of the Covenant of Good Faith and Fair Dealing", "Unjust Enrichment" samt "Fraud". I korta drag handlar det om kontraktsbrott och bedrägeri. Gowen söker skadestånd på otroliga 40 miljoner dollar, motsvarande 320 miljoner svenska kronor!

I ansökan beskrivs i detalj påstådda möten mellan Gowen och Tiltwares ledning där hon hävdar att ett avtal slutits mellan parterna och där Gowen skulle göra reklam för och stödja Full Tilts webbsida. Gowen påstår att ett muntligt avtal slutits men medger samtidigt att det aldrig skrevs eller undertecknades några papper som styrker detta. Hon säger också att majoriteten av dessa påstådda löften skedde över telefon eller under möten med Tiltwares ledning i Las Vegas under 2004.

Denna stämningsansökan lämnades in tidigare under veckan efter att hon, enligt vad hon påstår, fått veta att inte längre skulle arbeta tillsammans med webbsidan och att hennes namn och ansikte skulle tas bort från allt reklammaterial.

PokerNews har varit i kontakt med Tiltware LLC som valt att komma med följande uttalande till PokerNews:

- Tiltware, LLC, har blivit informerade om en stämningsansökan som nyligen lämnats in mot företaget, en ansökan som helt och hållet saknar grund och som lämnats in av en före detta Full Tilt sponsor — Ms. Cycalona Gowen. Alla hennes påståenden saknar helt och hållet grund samtidigt som ansökan innehåller en stor mängd felaktigheter och olagliga påståenden gjorda av Ms. Gowen. Tiltware LLC tror därför att denna ansökan kommer att behandlas därefter av domstol och att ärendet kommer gå sin gilla gång.

Gowen har framträtt i Full Tilt Pokers reklam material sedan webbsidan lanserades under maj, 2004. Gowen skapade ett namn för sig efter att ha vunnit ett special event under World Poker Tours första säsong, "WPT Ladies Night".

Denna ansökan lämnades in den 14 november till Nevadas Distric Court med domare Robert C. Jones som ansvarig för målet. PokerNews kommer med stort intresse att följa utvecklingen i detta mål.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories