Neteller planerar namnbyte till Neovia

Neteller planerar namnbyte till Neovia 0001

Efter att varit i hetluften i USA och drabbats av dryga böter samt sett aktien falla över 90 % efter att ha lämnat den amerikanska marknaden, har Neteller nu lämnat fram ett förslag till sina aktieägare där de föreslår ett namnbyte till NEOVIA. Detta är en del av en årslång ombearbetning av varumärket med syfte att särskilja på Neteller, Netbanx och Net+. I och med detta namnbyte vill man från företagets sida försöka skaka av sig de dåliga rykte man fått samtidigt som man siktar in sig på nya marknader och bredda företagets verksamhet för att stimulera framtida tillväxt. Förhoppningarna är även att företagets kreditvärdighet skall förbättras i och med detta namnbyte.

Neteller drabbades under 2006 av dryga böter efter att de fällts i amerikansk domstol och tvingades då betala drygt 130 miljoner dollar till den amerikanska staten. Efter denna incident lämnade företaget den amerikanska marknaden och i samband med detta föll aktien hela 90 %. När aktien stod som högst var den värderad till drygt 8 pund och under gårdagen handlades den för låga 0.55 pund.

Företaget fokuserar sin verksamhet idag gentemot den europeiska och allt mer även den asiatiska och östeuropeiska marknaden varav den sistnämna nu ligger i deras fokus. Med detta namnbyte hoppas företaget att kunna expandera ytterligare och stärka sin roll som världsledande aktör inom sitt område. Neteller är idag verksamma i över 160 länder och hanterar årligen miljontals dollar åt sina kunder, företag som privatpersoner.

Det planerade namnbytet kommer att träda ikraft den 17 november, om förslaget godkänns av aktieägarna. En majoritet på 75 % av aktieägarna måste godkänna detta förslag innan det kan träda ikraft. Det nya namnet Neovia sägs ursprungligen komma ifrån de engelska orden "New way" vilket kan tolkas som nya vägar. Ett nytt namn öppnar nya vägar för företaget. Om så blir fallet återstår att se.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories