Poker ett skicklighetsspel enligt holländsk matematikprofessor

Poker ett skicklighetsspel enligt holländsk matematikprofessor 0001

En holländsk matematikprofessor och en av hans kollegor genomförde nyligen matematiska uträckningar som enligt dem bevisar en gång för alla att poker inte är något annat än ett skicklighetsspel. Den holländska matematikprofessorn Ben van der Genugten har kritiserat den holländska regeringens officiella position gentemot poker, en position som fastställdes genom ett domstolsbeslut 1998 där en domstol gav Holland Casino alla exklusiva pokerrättigheter. Van der Genugtens uttalande presenterades i samband med hans pensionsavhandling där han åberopar klara och tydliga bevis på att poker inte är något annat än ett skicklighetsspel.

För att bistå de holländska myndigheterna i bedömningen av hur stor skicklighetsfaktorn är inom de olika spel som regleras under "Dutch Betting & Gaming Act" använde sig van der Genugten, en sannolikhets- och statistikprofessor vid University of Tilburg, en ganska enkel formel där varje spel graderades på en skicklighetsskala. Van der Genugten arbetade fram detta tillsammans med professorn Peter Borm, en professor i matematik och spelteori, för att bedöma de olika spelen.

Formeln som de två professorerna använde sig av ser ut som följer:

Skicklighet = Inlärningsgrad / (Inlärningsgrad + slumpfaktor)

Den ovan nämnda "Inlärningsgraden" definierades vidare som skillnaden i prestationsförmåga mellan en optimal spelare och en nybörjare. Ett spel med enbart slumfaktor saknar helt och hållet en skicklighetsfaktor och får graden noll. Spel innehållandes visa faktorer av skicklighet får därför en högre skicklighetsgrad samtidigt som spel med stor faktor graderas högst. Vissa kasinospel innehåller väldigt låg skicklighetsgrad, så som blackjack, och bedömdes därefter med en betygsättning väldigt nära noll. Professorerna menade däremot att poker har en skicklighetsgrad på 0.4 på deras skala, en grad högre än vissa fantasispel, som enligt deras bedömning graderats med 0.3 i skicklighetsgrad. Den här bedömningen är relativt högt upp på skalan, en skala som leds av spelet schack. Detta uttalande från dessa professorer går i linje med den växande kritik mot den holländska regeringen där kritiker vill se en omprövning av poker under holländsk lag.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories