Duplicate Poker upphör med sin verksamhet med omedelbar verkan

Duplicate Poker upphör med sin verksamhet med omedelbar verkan 0001

I ett kortfattat uttalande på deras hemsida samt i ett mail-utskick till sina kunder, meddelande den amerikanskfokuserade pokersidan Duplicate Poker att de upphört med sin verksamhet, från och med söndagen den 5 oktober. Den sviktande ekonomiska marknaden i USA uppgavs vara den bakomliggande orsaken till detta beslut.

Meddelandet som skickades ut av Duplicate Poker till sin kundbas och det meddelande som idag kunnat läsas på deras hemsida har skilt sig en aning från varandra men bägge uppger gemensamt att det är den oroliga kreditmarknaden i USA som är den bakomliggande faktor till operatörens avslut. Duplicate Poker hade nyligen inlett en andra fas i utveckling av företaget och dess finansiella struktur samtidigt som de strävade efter att öka sina marknadsandelar gentemot sina konkurrenter, något som nu upphör med omedelbar verkan.

Idag kan man läsa följande på deras hemsida:

Kära spelare,
Duplicate måste tyvärr meddela sina kunder att på grund av den finansiella situation som råder just nu kan företaget inte fortsätta sin verksamhet. Duplicate är ett i raden av företag som under den senaste perioden tvingas upphöra sin verksamhet.
Från och med idag, den 5 oktober 2008, stänger vi av vår service för våra kunder. Vi vill passa på att tacka alla våra spelare som varit oss trogna. Vi hoppas att i framtiden, när bättre omständigheter råder, kunna åter öppna dörrarna här på Duplicate Poker.
Vänliga hälsningar,
The Duplicate Poker Team

På hemsidan finns även några enkla funktioner där spelare kan kontrollera sin bankroll (plånbok) samt göra begäran om uttag från sitt konto.

Detta markerar avslutet för ett intressant experiment där en ovanlig form av Texas Hold em spelats där målet var att minimera slumpfaktorn så lågt det bara gick och därigenom kunna marknadsföra sig och tillåta amerikanska spelare samtidigt som de följde riktlinjer och lagar under UIGEA. Detta var ett sätt för nya företag att försöka slå sin in på denna, hårt drabbade marknad, med nya affärsidéer men där nu Duplicate tvingats kasta in handuken.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories