Domare beslutat att beslagta internetdomäner

Domare beslutat att beslagta internetdomäner 0001

I det uppseendeväckande målet som pågått i Kentucky, beslöt nyligen domaren Thomas D. Wingate att så många som 141 internetdomäner, däribland PokerStars, Full Tilts samt ett flertal andra pokeroperatörer inkluderat, ska beslagtas med omedelbar verkan. Beslutet presenterades i torsdags förra veckan, men kom inte ut förrän 24 timmar senare, på grund av "dataproblem".

I beslutet taget av domaren, avslår han alla argument presenterade av de drabbade parterna. Även Interactive Media Entertainment and Gaming Association (iMEGA), the Interactive Gaming Council (IGC), the Poker Players Alliance, the Internet Commerce Association hade satt sig emot statens försök att få dessa domäner beslagtagna. Domaren valde även här att ignorera deras argument och gick i linje med statens önskemål. Dessa parter hade även ifrågasatt hur långt delstatens lagliga rätt sträcker sig, om den verkligen kan beslagta domäner som varken är belägna i delstaten eller servade därifrån, något som domaren även här avslog. Han menade på att internetdomäners namn egentligen är en apparat eller anordning som används inom spel och av den anledningen är också olagligt under Kentuckys lag, något som legat bakom hans beslut.

De domäner som omfattas av detta beslut har nu 30 dagar på sig att implementera en så kallad "geoblocking" där all trafik till/från Kentucky blockeras. Görs detta kommer domänen att plockas bort från listan över beslagtagna domäner. Ett sista möte i detta ärende kommer att hållas den 17 november där detta kommer att granskas. Vid tidpunkten då denna artikel skrevs är det ännu oklart huruvida de drabbade domänerna kommer att överklaga detta beslut. En djupare analys över beslutets omfattning och vad det får för följer, presenteras här på PokerNews inom kort.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories