24 miljoner dollar beslagtagits – Bodog kommenterar

24 miljoner dollar beslagtagits – Bodog kommenterar 0001

I en artikel publicerad på Forbes.com kunde man läsa att den amerikanska myndigheten beslagtagit och fryst totalt 24 miljoner dollar under de senaste sex månaderna. Den federala myndigheten menar på att dessa pengar, sittandes på ett antal bankkonton, använts av Bodog i syfte att betala kostnader samt till att göra utbetalningar till amerikanska kunder hos Bodog. Enligt rättsdokument som Forbes kommit över stod det att läsa att myndigheterna fryst innestående kapital sedan januari i år och pågår än.

Redan under januar och februari månad frös myndigheterna över 14 miljoner dollar hos bankerna Wachovia, Regions Bank, Bank of America samt Sun Trust Bank. De frusna kontona tillhörde företagen JBL Services och Transaction Solutions. För att kunna hålla allt kapital fruset måste advokater lämna in en civil stämning och därefter vänta en förutbestämd tid under vilken en person och/eller ett företag kan göra anspråk på pengarna. De kapital som beslagtogs under årets första månader har nu haft denna period och ingen har klivit fram och gjort anspråk på pengarna som därmed tillföll därmed det amerikanska myndigheterna.

Under början på juli månad gjorde myndigheterna ytterligare ett beslag där de denna gång frös drygt 10 miljoner dollar hos Nevada State Bank. Detta skedde efter att en check ställts ut till en person, under falskt namn. Detta uppdagades dock och kopplingen till Bodog kunde göras, vilket i sin tur ledde till detta agerande från myndigheternas sida.

Företagets grundaren, Calvin Ayre, som tidigare i år avsade sig all kontroll över Bodog och lämnade företaget kan nu hamna i hetluften efter dessa två incidenter. Exakt vad som kan komma att ske gentemot företaget och Ayre är ännu oklart. En sak är dock säker, detta är inte sista gången vi får höras talas om denna historia.

Bodogs sida har valt att komma med ett uttalande kring det som hänt och här nedan kan ni läsa det i dess helhet.

Nyligen publicerades en artikel på Forbes.com vars innehåll skapat ett flertal missuppfattningar. I syfte att klargöra och reda ut dessa, speciellt gentemot sina kunder har nu Morris Mohawk Gaming Group valt att komma med detta uttalande.
Som de flesta av våra kunder redan vet så sköts alla våra finansiella transaktioner gentemot slutkund av en tredjepart och dessa parter står under de skyldigheter och lagar varifrån de utför sin verksamhet och står till svars vid eventuella rättsliga åtgärder ställda gentemot dem.
Beslutet att frysa kapital från dessa amerikanska finansiella institut, som det skrevs om i artikeln, har givit en missvisande bild. Det hela gäller två skilda rättsprocesser, någots som vi anser inte har poängterats tillräckligt och kan därför ge en helt felaktig bild av det hela.
Faktumet är detta – beslagtagandet av kapital från det finansiella institutet JBL Services skedde för en lång tid sedan och har absolut inget att göra med det som skett nyligen. De restriktioner som dessa företag står under gäller alla företag inom regionen och är inte riktade gentemot ett specifikt företag eller webbsida. Värt att notera är också att inte en enda spelare gick miste om sina pengar eller sin begärda utbetalning, då detta företag drabbades.
Det andra målet gäller gentemot företaget Zippayments.com där kapital på företagets bankkonton frystes i dess Nevada bank. I artikeln kan man läsa om falska insinuationer om att de 10 miljoner dollar som frysts hos Zippayments Nevada bank skulle tillhöra Bodog. Dessa påståenden är inget annat än felaktiga och falska.
De partners som Morris Mohawk Gaming Group samarbetar med är sofistikerade verksamheter som är väl medvetna om alla fakta kring dessa mål och dess innehåll. Morris Mohawk vill också göra detta klart för alla sina spelare och att spelarna absolut inte har något att oroa sig för. Alla insättningar och uttag kommer att genomföras och varje spelare kommer att få sina pengar.
Alwyn Morris
Verkställande direktör
Morris Mohawk Gaming Group

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories