Svenska staten åtalar inte utländska spelannonsörer

Svenska staten åtalar inte utländska spelannonsörer 0001

Det råder ett spelmonopol i Sverige och utländska speloperatörer tillåts inte att annonsera i svensk media med hänvisning till svenskt spelmonopol. Detta har tidigare lett till åtal från riksåklagarens sida. Enbart i höstas tog lotteri inspektionen emot ett 150-tal anmälningar om olagliga spelannonser.

Nu har riksåklagaren valt att inte driva några nya ärenden vidare, detta i väntan på utslag från EG-domstolen. Enligt EU-kommissionen så strider Sveriges spelmonopol mot EU:s lagar och ärendet ska därför prövas. Här ska de kontrollera om främjandeförbudet i den svenska lotterilagen är i enlighet med EG-rätten. I och med detta beslut är det nu fritt fram för utländska annonsörer att marknadsföra sig svensk media, trots att de egentligen strider mot spelmonopolet.

De summor som vi pratar om är enorma när det gäller marknadsföringen för dessa aktörer. De beräknas spendera väl över en halv miljard kronor varje år i marknadsföring via tidningar och TV.

Frågan är om vi nu kommer att få se en markant ökning av marknadsföring från operatörernas sida. Fram tills dess att EG-domstolen sagt sitt finns det inget som hindrar dem och många operatörer kommer med största sannolikhet att utnyttja detta till fullo.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories