Unibets VD gripen på Hollands flygplats

Unibets VD gripen på Hollands flygplats 0001

Det holländska myndigheterna grep och omhändertog igår Unibets VD Petter Nylander på den holländska flygplatsen Schipol. Han greps med hänvisning till en efterlysning som utfärdats av de franska myndigheterna där de hävdar att UnibetPoker brutit mot den franska lagstiftningen och deras spelmonopol.

Gripandet av Petter upprörde många inom spelindustrin samtidigt som det förvånade andra. Nästan alla domstolsbeslut under de senaste åren, i ärenden av denna typ, har visat att företagen i fråga inte brutit mot några lagar eller att lagarna i fråga strider mot gällande EU-avtal. Så sent som i juli i år så rev en fransk domstol upp ett tidigare beslut som förbjöd Malta baserade företag från att erbjuda spel på hästar online i Frankrike.

De franska myndigheterna verkar vara helt oberörda av denna händelse och anser att arresteringen är helt i sin ordning.

Unibets vice VD och nu tillförordnat VD, Ragnar Hellenius, var märkbart upprörd över denna händelse och sa följande i ett pressmeddelande: "Vi är upprörda över denna olagliga handling och de trakasserier mot vårt företag och en europeisk medborgare som detta innebär. Vi kommer nu att vidta alla tillgängliga åtgärder för att Petter Nylander och Unibet ska hanteras på ett juridiskt och i enlighet med fördragen korrekt sätt. Denna kriminalisering av en individ är en taktik som vi sett franska myndigheter tillämpa tidigare och något vi inte tolererar. Vi förutsätter att Petter Nylander friges med omedelbar verkan"

Det lagar som Unibet ska ha brutit mot är från 1800-talet och skapades för att skydda de statliga företagen från konkurrens från den privata sektorn. Enligt Unibet så åsidosätter därmed de franska myndigheterna EU:s lagar och hänvisar till en dom i EG-domstolen, från mars i år, som bekräftar att medlemsländernas spelmonopol strider mot de gällande EU-fördraget.

Enligt senaste rapporter som inkommit till Reuters så ska de franska myndigheterna ha lämnat instruktioner om att lägga ner detta ärende. Huruvida detta stämmer eller inte återstår att se. Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen i detta ärende och återkommer så fort ny information inkommit.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories