Sista varningen - Sverige varnas en sista gång för spelmonopol

Sista varningen - Sverige varnas en sista gång för spelmonopol 0001

Mitt under sommarperioden med värme och semester på schemat så arbetas de febrilt hos EU-kommissionen. Här råder det inga planer på att ta semester eller skjuta upp saker tills efter sommaren.

Nu i veckan så kommer EU-kommissionen att tilldela både Sverige och Frankrike en sista varning för sitt spelmonopol. Länderna måste nu agera enligt EU-kommissionens krav om de inte vill att ärendet skall överlämnas till EU-domstol. Kraven är att man avvecklar sitt spelmonopol i respektive land. Kommissionen menar på att dessa länder bryter mot lagen för "fri etableringsrätt" och godtar inte de argument som Sverige har använt sig av, där man menar på att monopolet behövs på grund av folkhälsoskäl. För Sveriges del skulle detta innebära att svenska spel inte längre skulle ha monopol på den svenska spelmarknaden. Detta i sin tur skulle innebära stora förluster för Svenska Spel och för staten, som äger företaget.

Diskussioner har under en längre tid förts kring detta och man har pratat om att införa spel licenser som staten skulle tilldela utländska aktörer. På så sätt så skulle staten fortfarande ha kontroll över vilka aktörer som kommer in på den svenska marknaden, samtidigt som de får in pengar från dessa licenser. Som läget är idag så har Svenska Spel en marknadsandel som motsvarar cirka 25 % av Sveriges pokermarknad, vilket genererar ofantliga miljoner för staten.

Sverige och Frankrike är dock inte de enda länderna som EU-kommissionen är ute efter. Även länder som Tyskland, Finland och Danmark har alla fått höra av kommissionen gällandes deras spelmonopol. Detta gäller även Grekland som i dagarna nu kommer att få ta emot sin första varning gällandes sitt spelmonopol.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories