Svenska spel tar marknadsandelar inom poker, snart med statens hjälp?

Svenska spel tar marknadsandelar inom poker, snart med statens hjälp? 0001

Svenska Spel ser hur trafiken hos sin poker klient bara ökar och ökar. Idag har man cirka 20 000 aktiva spelare per dag och nästan 100 000 aktiva spelare totalt. Detta är en markant ökning sedan i våras, en ökning på nästan 50 %.

Svenska spel, de statligt ägda spelbolaget, drog i gång sin egen poker klient tidigt i våras och har på en relativt kort tid lyckats med att ta nästan 22 % av marknadsandelarna i Sverige, inom online poker. Trotts en så konkurrenskraftig marknad så har man fått lyckats ta så stora marknadsandelar och siffrorna växer hela tiden. Omräknat i pengar så innebär det att cirka 2,1 miljarder kronor växlar händer på svenska spels pokerbord.

Deras förtjänst under andra kvartalet blev dryga 52 miljoner kronor. Detta trotts att man från svenska spels sida tar ut en lägre avgift "rake" än va deras konkurrenter gör. Målet för svenska spel är inte enbart att tjäna pengar, som vilket annat företag som helst, utan även att locka tillbaka de svenska spelarna från de utländska operatörerna.

Och efter Bosse Ringholms uttalande förra veckan så kanske man kan komma att få en hjälpande hand i den frågan, om att ta tillbaka de svenska spelarna. Ringholm föreslog att man skulle förbjuda utländska speloperatörer från att agera inom Sveriges gränser. Men nu kan man ju fråga sig om vi lever i 2000-talet eller om vi åkt tillbaka i tiden till början av 1900-talet. Ska inte längre svenska medborgare få ha rätten att välja själv vad de vill göra, vilka de vill spela poker hos, att utnyttja de som erbjuder bäst avtal? Ska de verkligen bli så att vi svenskar, som har poker som intresse, hobby eller till och med som levnadsbröd, ska måste använda oss enbart av de statligt ägda poker bolaget? Hur Ringholm kunde presentera ett sådant förslag chockar många. Strax innan jul så gjorde staten själva en egen utredning angående en ny lotterilag och där kom deras egna utredare, Jan Francke, att det inte längre går att försvara det svenska spelmonopolet. Speciellt inte efter Svenska spels pokersatsning online, i och med det så borde man, enligt honom, öppna dörrarna för nya aktörer.

Att även EU-kommissionen överväger att dra Sverige inför EG-domstolen verkar inte heller vara nått som Ringholm hade tänkt över innan han kom med sitt uttalande. Sedan ett par månader tillbaka så har man från EU-kommissionen sida granskat huruvida det svenska monopolet strider mot den fria etableringsrätten som gäller inom EU-länder.

Ringholms kommentar till detta var:

- De är inte juristerna som styr och ställer landet utan de gör politikerna och inom EU är vi överens om att varje land ska ha möjligheten att själva styra sig egen spelmarknad.

Kan de vara så att Sverige är på väg i andra länders fotspår, så som Holland, Ungern, Italien och inte minst USA. I USA så är man på väg att införa diverse lagar som spärrar medborgarnas möjligheter att spela på internationella bolag. Betalmöjligheter som kort, banköverföringar med mera spärras samt att man kommer aktivt att spärra IP-adresser till de utländska spelbolagen.

Enligt Ringholm så kan detta även vara tillvägagångssätt som den Svenska regeringen kan komma att tillämpa. Man håller på att utreda de hela just nu och resultatet från denna utredning kommer att presenteras senare i höst.

Men tro nu inte att alla är med på detta förslag. Regeringen har mött på motstånd från både centern och kristendemokraterna. Bägge dessa partier vill ha kvar den modell som existerar idag. De gillar inte alls förslaget som framkommit men säger samtidigt att detta får bli en framtida diskussion.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories