Färdigspelat för interner på Kristianstads fängelse

Färdigspelat för interner på Kristianstads fängelse 0001

Nu var det färdigspelat för fångarna på Kristianstads fängelse. De spelade dag som natt, struntade i sina arbetsuppgifter för att spela poker. Men nu har man på fängelset fått nog och därmed förbjudit ALL pokerspel för fångarna. Christer Isaksson, säkerhetschef inom kriminalvården, hade detta att säga till tidningen Metro " Självfallet är spelandet ett problem på anstalterna"

Att pokern har skapat problem stod ju klart sedan våld, olydnad och hot uppstått till följd av poker partier. Fångarna struntade i alla sina åtaganden och valde att spela poker oavbrutet.

Men de intagna gav inte upp fighten utan valde att överklaga anstaltens beslut till länsrätten i Skåne, men detta var förgäves då länsrätten valde anstaltens sida. Att spela om pengar är förbjudet i Sveriges fängelser. Men enligt en utredning som gjorts av kriminalvården så skall spelarna, trotts detta förbud, ändå byggt upp stora spelskulder och det var nu dessa som har varit grundorsaken till de oroligheter som uppstått.

Efter att detta förbud nu har införts få får fångarna låna kortlekar vid enstaka tillfällen, men då med personalens godkännande. Det kan vara på lunchraster eller efter arbetstidens slut.

Vad tycker du?

Fler nyheter

Other Stories