Kamanjregler & villkor

  1. Alla freerolls listade här samt all information var korrekta vid tidpunkten då de skrevs. Vi strävar efter att säkerställa en korrekt information samt fullständiga detaljer till våra läsare, i alla våra freerolls. PokerNews tar inget ansvar för inkorrekt och/eller ej fullständig information. Vi rekommenderar starkt att ni besöker operatörens hemsida, för att verifiera informationen angiven samt tidpunkt och datum för turneringen.
  2. PokerNews reserverar sig rätten att ändra och/eller byta ut/lägga till regler och kravsättningar för alla dessa freerolls listade på denna sida, utan att behöva meddela dessa ändringar i förväg. Vi rekommenderar att ni besöker denna sida titt som tätt för att säkerställa att informationen du fick från början fortfarande är aktuell. Var noga med att kontrollera speldatum och tidpunkter, då dessa kan ändras utan förvarning.
  3. Det kan finnas regler och villkor för en del freerolls utöver dessa regler och villkor listade här. Var noga med att kontrollera respektive freeroll ni har för avsikt att spela, för att säkerställa att ni tagit del av all tänkbar information.
  4. Alla freeroll vinster som innefattar vinstpaket, kan inte bytas in mot pengar . Om en vinnare av en freeroll inte kan ta emot eller använda ett vunnet paket, oavsett anledning, kommer paketet att tilldelas nästa spelare i resultatlistan. PokerNews kan och fatta beslut om vem paketet ska tilldelas och alla beslut tagna av PokerNews är slutgiltiga och kan inte ändras med eventuella rättsliga åtgärder.
  5. Om en spelare, av någon anledning, skulle delta I en av PokerNews freerolls/turneringar men inte uppfyllt de krav som ställts inför kvalificeringen till turneringen, då avsäger sig spelaren all rätt till alla vinster i turneringen.
  6. Skulle en spelare som inte varit kvalificerad vinna ett paket, tillfaller vinsten nästa spelare i turordningen, nästa spelare som ÄR kvalificerad.
  7. Skulle en spelare vinna ett andra paket till samma evenemang, genom PokerNews, kommer vinsten att förfalla och tilldelas nästa spelare i turordning. Endast ett paket per spelare kan vinnas. Dessa beslut fattas av PokerNews ledning och kan inte överklagas.
  8. Även om PokerNews kommer försöka kontakta vinnaren av varje freeroll (som inloverar ett paket till ett live-event) faller det också under vinnarens ansvar att försöka kontakta PokerNews. Först och främst kommer PokerNews använda sig av e-post för att kontakta vinnarna. Telefon kommer endast att användas om ett telefonnummer uppgetts. Inaktivitet och/eller en fortsatt frånvaro av svar från freerollvinnaren kommer att tolkas som en oförmåga att godkänna/ta emot paketet. Med hänvisning av detta kommer paketet då att tillfalla nästa spelare i turordningen, allt i enlighet med beslut fattat av PokerNews ledning.
  9. Om dessa regler och villkor översätts till andra språk än engelska och de visar sig att denna version skiljer sig från den engelska, då är det den engelska versionen som gäller först och främst.
  10. Alla beslut fattade av PokerNews ledning är slutgiltiga och kan inte överklagas.