Ansvarsfriskrivelse

PokerNews.com är en webbsida som förser läsare med spelrelaterat material i informations syfte. PokerNews.com tillåter reklam från spelrelaterade webbsidor men tillhandahåller själva ingen egen spel sida. Den information du finner här bör enbart användas som riktlinjer.

PokerNews.com tar inget ansvar för eventuella fel på denna webbsida som skapats av försummelse eller felaktigt material. PokerNews.com tar inget ansvar för eventuella spelförluster som uppstått för PokerNews.coms läsare, även om de uppstått på grund av felaktigheter.

Allt på denna sida är innehållsskyddat och kan inte användas utan tillåtelse från PokerNews.com. PokerNews kommer att ställa parter inför rätta om detta inte följs, enligt lagens fulla rätt. Ovan nämnda gäller EJ de RSS feeds som tillhandahålls av PokerNews. Dessa RSS feeds kan användas utan förfrågning om lov.

Om du inte anser att dessa regler inte är något som du kan följa så ska du omedelbart upphöra att använda PokerNews.com.