Cookies på PokerNews webbsida

Vi använder cookies för att kunna använda interaktiva funktioner som inloggning och röstning samt att vi tillåter betrodda mediapartners att analysera aktiviteten på sidan. Behåll era cookies aktiverade så att ni kan njuta sidans fullständiga upplevelse. Genom att titta runt på vår sida med cookies aktiverade, godkänner ni dess användande. Läs vår cookie information för mer detaljer.

Fortsätt använda kakor

Brian Smith Eliminated in 5th Place ($69,524)

Brian Smith reacts to seeing his pocket 6's are behind his opponent's pocket 7's.
Brian Smith reacts to seeing his pocket 6's are behind his opponent's pocket 7's.

Brian Smith was second to act and moved all in for 380,000 and action passed to Jonathan Lane on the button. Lane measured out the call, thought about it and then slid in the call. The blinds released and the hands were tabled.

Lane: {7-Spades} {7-Diamonds}
Smith: {6-Spades} {6-Hearts}

The board ran {8-Clubs} {K-Diamonds} {3-Spades} {5-Hearts} {8-Diamonds} and Lane's pair held, sending Smith to the cashier's cage for a payout.

Taggar: Brain SmithJonathan Lane